Op zoek naar een pdf van deze inhoud?

Beste lezer,

Welkom in de Real Estate Market Outlook 2024. In dit rapport bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen op de vastgoedbeleggingsmarkt in 2023, en staan we stil bij wat ons de komende tijd staat te wachten. Waar de afgelopen maanden werden gekenmerkt door hoop en optimisme, bleef de verwachte ommezwaai uit: het was een stil vastgoedjaar. En hoewel ook 2024 niet in het teken zal staan van grote investeringen en transactievolumes, herstelt en stabiliseert de markt steeds meer. Minder onzekerheid dus, en voorzichtige verbetering.

Sneeuwbaleffect

Beleggers moesten in 2023 nog steeds wennen aan een nieuwe realiteit. Dalende vraagprijzen en stijgende financieringskosten zorgden voor afwaardering van vastgoed. Rendementen kwamen onder druk te staan, zonder duidelijk einde in zicht. Deze ontwikkelingen zetten een sneeuwbaleffect in gang, waardoor de onvoorspelbaarheid van vastgoedbeleggingen zich algauw uitstrekte over de hele investeringsmarkt.

Hoop op herstel

Deze trends zijn allemaal niet nieuw: eind 2022 waren de eerste tekenen al zichtbaar. Toch kwamen de intensiteit en duur van deze dip voor velen als verrassing. Niet gek dus dat beleggers zich het afgelopen jaar vooral op de nabije toekomst richtten, in de hoop op snel herstel en herwonnen enthousiasme. Het tegendeel bleek waar: rentes bleven stijgen, inflatie liep op en transacties namen veel tijd in beslag. Hoewel er werd gevreesd voor totale malaise, bleef de impact op de markt als geheel relatief beperkt. Beleggers namen hun verlies, maar van een faillissementenpiek was geen sprake.

Ruimte voor investeringen

Nu de inflatiepiek achter de rug is, lijkt de rente op een hoger niveau te stabiliseren. Hierdoor ontstaat een duidelijke consensus: we moeten de waarde van vastgoed opnieuw bepalen. Alleen als we vastgoedwaardering in lijn brengen met de huidige marktsituatie, wordt het mogelijk om op kansen in te spelen.

Ondertussen stijgen huurgroei en rendement als gevolg van de sterke vraag naar kwalitatief hoogstaand vastgoed. In combinatie met de verwachte geleidelijke daling van de rente, ontstaat zo meer investeringsruimte. Hiervan zullen we in de loop van 2024 de eerste tekenen zien – al is het tempo nog onduidelijk.

Rustiger vaarwater

De markt is nu stabieler en beter te voorspellen dan anderhalf jaar geleden. De eerste beleggers stappen alweer in, en het is een kwestie van tijd tot de markt weer volop in beweging komt. Deze ontwikkeling krijgt pas echt vaart zodra institutionele beleggers het weer aandurven. Daarvoor is een wat langere periode van stabilisatie nodig.

Onze Market Outlook is opgewekt over de mogelijkheden voor vastgoedbeleggers in deze herstellende, stabiliserende markt. We hopen dat het je helpt bij je beleggingsstrategie voor 2024.