Rapport

Real Estate Market Outlook 2021

De pandemie heeft grote, gevarieerde impact op de vastgoedbeleggingsmarkt. De weg naar herstel in 2021 verloopt daarom ook ongelijk.

januari 21, 2021

Moderne appartementen in een bebouwde omgeving met veel hoogbouw

Benieuwd naar alle kansen en uitdagingen in 2023?

Lees het rapport

Terugblik 2020

Met €17,9 miljard is er voor het eerst in tien jaar weer sprake van een daling in het beleggingsvolume. Toch raakte de coronacrisis de vastgoedbeleggingsmarkt maar deels: vooral sectoren waarin gebruikers met overheidsbeperkingen te maken kregen, hadden het zwaar. Denk aan hotels en kantoren. In woningen en logistiek vastgoed is juist veel belegd.

Vooruitblik 2021

In 2021 – vooral de tweede helft – begint de Nederlandse economie te herstellen. Dit wordt gestimuleerd door overheidsbestedingen en een terugkerende import en export. We verwachten over heel 2021 een vastgoedbeleggingsvolume van circa €19 miljard. Vooral de zwaarder getroffen sectoren groeien sterk, voortgestuwd door het vaccin en afnemende contactbeperkingen. Een korte opleving in de zomer van 2020 heeft laten zien dat sectoren als hotel- en winkelvastgoed snel kunnen terugveren.

Corona biedt ook kansen

Door de coronacrisis raakten trends die al langer speelden in een stroomversnelling. Denk aan online shoppen en hybride werken. Vastgoed dat met deze ontwikkelingen meebeweegt, behoudt zijn kapitaalwaarde. Andere assets worden beschouwd als het nieuwe secundair: transformatie biedt hiervoor een interessante uitkomst.

Alles op groen

Duurzaamheid blijft belangrijk, tijdens de coronacrisis én in 2021. Nederland voldoet nog lang niet aan de doelstellingen voor uitstootreductie. Vastgoed kan en moet hier een grote rol in spelen. Beleggers stellen hogere eisen aan investeringen, groene financieringen zijn makkelijker te krijgen en de interesse in duurzame portefeuilles groeit.

Highlights per sector

 • Economie

  Onze economie staat er relatief goed voor, ondanks de negatieve effecten van bijvoorbeeld aanbodbeperkingen en een lager consumentenvertrouwen. Voor 2021 verwachten we een herstel van 1,9% van het bbp.

 • Financieringsmarkt

  Financiers zijn voorzichtiger geworden: risicovolle projecten krijgen een duurdere of geen lening. Funding die wel doorgaat, kent een lagere verhouding tussen lening en waarde. Financiering is geen hamerstukje achteraf meer.

 • Beleggingsmarkt

  Het transactievolume van 2020 ligt lager dan voorgaande jaren. Sommige sectoren blijken bestand tegen de coronacrisis, andere hebben er veel last van. In die laatste categorie zijn er transformatiekansen.

 • Duurzaamheid

  Voor 2030 moet Nederland 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Naarmate we dichter bij de deadline komen, wordt duurzaamheid belangrijker. Vastgoed kan en moet namelijk een belangrijke rol spelen.

 • Woningen

  De vraag naar woningbeleggingen blijft groot, mede door strenge regulering. Verhoging van de overdrachtsbelasting zorgt begin 2021 voor onzekerheid in de prijsvorming. Hierna trekt de beleggingsactiviteit weer aan.

 • Logistiek

  De groei van e-commerce maakt stedelijk logistiek vastgoed gewild, dus nemen de huurprijzen daar toe. Door een gebrek aan grond voor nieuwe ontwikkelingen groeit de interesse in brownfields.

 • Kantoren

  De vraag naar A-locaties blijft groot. Andere gebouwen moeten meegroeien met veranderende gebruikerseisen. Lukt dat niet, dan blijft interesse uit en vormt transformatie – bijvoorbeeld naar woningen – een interessant alternatief.

 • Winkels

  Prestaties van verschillende typen vastgoed lopen uiteen: dagelijkse winkels en buitenstedelijke (woon)winkels doen het goed, stedelijke winkelstraten een stuk minder. In binnensteden zien we een transitie naar ‘de compacte stad’.

 • Zorgvastgoed

  De groeiende behoefte aan zorg maakt de sector elk jaar professioneler en innovatiever. Er is toenemende interesse én kapitaal, maar het ontbreekt aan aanbod. Transformaties, herontwikkelingen en nieuwbouw bieden mogelijkheden.

Bekijk alle Outlook rapporten