Over CBRE

Bestuur CBRE Nederland

Het bestuur van CBRE Nederland wordt gevormd door Marco Hekman, Irene Flotman, Maaike Boné, Pieter Frederix, Erik Langens, Roderick Smorenburg, Arnoud Bloemendaal, Michiel de Bruin en Rozemarijn Alting (afgevaardigde namens medewerkers). Deze bestuursleden vertegenwoordigen ieder hun eigen onderdeel van de organisatie en zijn nauw verweven met CBRE internationaal. De samenstelling van het bestuur doet recht aan de breedte van onze dienstverlening en de diversiteit van onze organisatie. Samen zorgen zij ervoor dat CBRE op alle vlakken en naar alle stakeholders essentiële meerwaarde levert.

Bestuur CBRE Nederland