Case Study

Lange Marktstraat 24-26

Lange Marktstraat Leeuwarden
Lange Marktstraat Leeuwarden
Lange Marktstraat Leeuwarden
Lange Marktstraat Leeuwarden
Lange Marktstraat Leeuwarden
Modern kantoor met een glazen dak
Lange Marktstraat 24-26 Leeuwarden
Lange Marktstraat 24-26 Leeuwarden

De uitdaging

Meerdere geschakelde gebouwen op een prominente plaats in het businessdistrict van Leeuwarden staan al langere tijd leeg. Een vraag naar een dergelijk aantal vierkante meters komt niet dagelijks voorbij en de eigenaar is er mede daarom tot nu toe niet in geslaagd om nieuwe huurders aan te trekken. Het nieuws dat een grote huurder zoekt naar circa 10.000 m² kantoorruimte in het businessdistrict van Leeuwarden lijkt de perfecte aanleiding om de leegstaande gebouwen onder de aandacht te brengen.

De aanpak

Vooruitlopend op de vraag van de huurder, werkte CBRE samen met de eigenaar aan een maatwerkoplossing waarmee huurder kon worden overtuigd om voor dit gebouw te kiezen. De kern van deze oplossing was het samenvoegen van twee losse gebouwen tot één gebouw, groot genoeg om het gevraagde metrage in een single-tenant vorm aan te kunnen bieden. In lijn met dit plan werd een renovatieplan opgesteld.

De uitvoering

In de initiatief-fase adviseerde CBRE de eigenaar over de mogelijke renovatieplannen en de ruimtelijk functionele aanpassingen aan het gebouw. Vervolgens begeleidde CBRE integraal de onderhandelingen met de huurder. Er werd tevens een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de huurder voor het ontwerp en projectmanagement tijdens de uitvoering.

De volgende aanpassingen werden gedaan:

  • Bouwkundige en installatietechnische samenvoeging van twee gebouwen, waardoor één carré-vormig gebouw is ontstaan
  • De centrale voorzieningen en ontmoetingsplaats bevinden zich in het atrium, dat bereikbaar is via twee nieuwe dubbelhoge entrees. Een trappenhuis en een bordes verbinden het atrium met de volledige vernieuwde kantoorverdiepingen
  • Efficiënte verduurzaming en verbetering van de klimaatinstallaties. Na oplevering heeft het gebouw een energielabel A en klimaatklasse B
  • Tijdens het project is in overleg tussen huurder en eigenaar besloten de totale gevel van het gebouw te vervangen en te verduurzamen. Deze toevoeging in het project kon worden opgevangen zonder uitloop in de planning

Het resultaat

Huurder en eigenaar sloten uiteindelijk een 12-jarig huurcontract voor 12.000 m² verhuurbare vloeroppervlakte. Dankzij de goede samenwerking tussen beide projectteams werd de ingrijpende renovatie binnen de zeer ambitieuze planning uitgevoerd. Het resultaat is een gebouw dat weer voldoet aan de eisen van de moderne tijd voor zowel het binnenklimaat en de duurzaamheidsprestatie, als de ruimtelijk functionele indeling.

Gerelateerde diensten

Gerelateerde case studies