Case Study

Haagse Poort

Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
Kantoorgebouw Haagse Poort Den Haag
De Haagse Poort is een imposant kantoorgebouw in het Haagse Beatrixkwartier, het belangrijkste zakencentrum van Den Haag. Het gebouw is in 1994 ontwikkeld en heeft een hoogbouw van 16 etages en een laagbouw van 7 etages. De ING Group is samen met dochteronderneming Nationale Nederlanden, de eerste huurder. Na de opsplitsing van ING en Nationale Nederlanden heeft ING zich elders gevestigd en Nationale Nederlanden haar kantoorvolume in De Haagse Poort verminderd.

De uitdaging

Nationale Nederlanden wilde minder kantooroppervlakte huren en dit betekende dat de Haagse Poort meerdere huurders in het pand kreeg. Een transformatie van single naar multi tenant gebruik. Zowel op bouwtechnisch gebied als qua marketing was het een flinke uitdaging: de herontwikkeling moest in 6 maanden tijd zijn voltooid. Een herpositionering in de huurdersmarkt en succesvolle marketing van de leegstaande ruimte was essentieel om nieuwe huurders aan te trekken.

De oplossing

CBRE heeft een multidisciplinair projectteam opgesteld met een brede kennis van vastgoed en huurders. Werktuigbouwkundige experts, projectmanagers en facility management specialisten hebben intensief samengewerkt aan het herontwikkelingsplan. Kantoorverdiepingen zijn gerenoveerd, technische installaties zijn vernieuwd, en de grote entreehal van de hoogbouw is getransformeerd tot een moderne, dynamische ruimte waar alle bezoekersstromen samenkomen. Door goede verhuurmarketing heeft CBRE al snel CB&I als tweede huurder van het gebouw kunnen aantrekken.

Service Level Agreements

Met het oog op transparantie en duidelijke kwaliteitsstandaarden is CBRE een SLA met CB&I en Nationale Nederlanden overeengekomen. Hierin is vastgelegd wat de kwaliteitsniveaus van de dienstverlening en wat de wijze en frequentie van rapportage moeten zijn. Ook zijn SLA’s afgesloten met service- en onderhoudspartijen die betrokken zijn bij de managementactiviteiten van het gebouw.

Het resultaat

Het omvangrijke project is binnen de overeengekomen planning en budget gerealiseerd. De gezamenlijke ruimtes zijn zichtbaar gemoderniseerd en dragen bij aan de nieuwe positionering van de Haagse Poort.  Zowel CB&I als Nationale Nederlanden hebben langlopende huurcontracten afgesloten. Als onderdeel van de transformatie van single tenant naar multi tenant is de dienstverlening afgestemd op de nieuwe situatie. Serviceniveaus zijn gedefinieerd en opgenomen in de overeenkomsten met de service- en onderhoudspartijen. Dit alles heeft geleid tot een betere dienstverlening, betere prijsafspraken en een situatie die beter is te beheren door een klein en gefocust team.

Gerelateerde case studies