Marktrapporten

De woningmarkt is toe aan een grondige renovatie

Bovenaanzicht van een blok met rijtjes huizen

Nieuw en betaalbaar woningaanbod nodig

Woningbeleggingsmarkt op historisch kantelpunt

De Nederlandse woningmarkt ligt al jaren onder een vergrootglas. Het tekort aan woningen stuwt de prijzen omhoog, met name in de grote steden. Daardoor komt de betaalbaarheid, ook voor bewoners met cruciale beroepen, onder druk te staan. Maar door een reeks van factoren lukt het niet om nieuw aanbod te creëeren en in de vraag te voorzien. Kortom, de woningsector is toe aan een grootschalige renovatie – zowel aan de huur- als aan de koopkant van de markt. Alleen is de vraag: hoe zetten we die verandering in gang, zonder nóg meer onrust te veroorzaken?

Nieuwe huurprijsregulering veroorzaakt onrust

Huurwoningen in het middensegment moeten betaalbaar zijn voor de doelgroep: middeninkomens. Daarom is de huidige regering van plan om de huren in dit segment te reguleren. Dat kan werken, maar ook de negatieve gevolgen zijn groot. Het investeringsklimaat verslechtert nu al, terwijl beleggers juist onmisbaar zijn om aan de enorme toekomstige vraag te voldoen. Bovendien zullen de prijzen in het vrije segment – die nu al hoog zijn – nog verder stijgen. In dit rapport gaan we uitgebreid in op de nieuwe wetgeving en wegen we de verschillende effecten tegen elkaar af.

Hoe effectief is huurprijsregulering?

Nu de contouren van de nieuwe huurprijswetgeving duidelijk worden, analyseren we de voor- en tegenargumenten. En dit geeft reden tot zorg.

Woonwijk met rijtjeshuizen