Blog

Een veranderende markt vraagt om taxateurs die met beide benen in de markt staan

december 8, 2023

persfoto-willem-rodermond-1680x1680

Kom in contact met

Willem Rodermond

Executive Director Valuation & Advisory Services

Foto van willem-rodermond

Nadat we begin vorig jaar de top van de markt bereikten, droogden de vastgoedtransacties hard op als gevolg van de sterk gestegen rente. Geen nieuw fenomeen: beleggers willen voorkomen dat ze objecten kopen die vervolgens worden afgewaardeerd. Om de vastgoedmarkt te herprijzen, moeten taxateurs een andere positie innemen. Dat betekent: met beide benen in de markt staan, grondig onderzoek doen en kritisch durven zijn. Uitdagend, én het vergt karakter. Maar als je het mij vraagt, is dit de leukste tijd om te taxeren.

Remmen en gas geven

Banken en beleggers zijn steeds voorzichtiger geworden. En terecht, zul je denken – want terwijl rentes de lucht in schoten, werd commercieel vastgoed alsmaar minder waard. Begrijpelijk dat ze dan even op de rem trappen. Gevolg: een uitdagende, maar óók interessante markt voor taxateurs. Want hoe minder vastgoed er wordt verkocht, hoe minder relevante referentieobjecten er zijn en hoe ingewikkelder waardebepalingen worden.

Onhoudbare situatie

In een markt waarin weinig transacties tot stand komen, is het een uitdaging om tot een nauwkeurige waardebepaling te komen. De afgelopen jaren lag de nadruk bij taxaties op een objectieve onderbouwing van de marktwaarde. Dit gebeurt aan de hand van referentieobjecten: vergelijkbare gebouwen uit dezelfde omgeving die net zijn verkocht. Prima methode in een opgaande markt. Alleen wanneer het aantal verkopen daalt, geven een paar referentieobjecten simpelweg geen goede weergave van de waarde van vastgoed – áls er al genoeg vergelijkingsmateriaal is. Het gevaar is dan dat taxatiewaardes flink hoger liggen dan transactiewaardes, en dat schetst een onrealistisch beeld.

Nieuwe cyclus

Elke crisis heeft haar eigen pijnpunten. Maar hoewel de geschiedenis zich nooit exact herhaalt, lijkt de situatie waar we nu in zitten behoorlijk veel op die vanaf 2008 . Het voordeel is alleen dat we deze crisis een stuk professioneler te lijf kunnen gaan. We hebben namelijk veel meer data dan toen, waarmee we betrouwbare vergelijkingen kunnen maken. Daardoor is de markt veel transparanter dan tien jaar geleden . Dat helpt onze taxateurs reële inschattingen te doen, waardoor taxatie- en transactiewaardes dichter bij elkaar liggen.

Wind er geen doekjes om

De rol van taxateurs is aan het veranderen. Sterker: veel van hen staan voor een marktsituatie die ze nog niet eerder hebben meegemaakt. Nu komt het echt aan op hun eigen expertise, data-inzichten en netwerk – maar bovenal standvastigheid – om tot een goede waardebepaling te komen. Daarvoor moeten ze de markt volledig betreden. Alleen dáár komen ze tot een betrouwbaar en realistisch oordeel – door uitgebreid onderzoek te doen, en in gesprek te gaan met makelaars, gebruikers, financiers en opdrachtgevers. Bovendien biedt onze datastrategie ook de kans om ESG-aspecten meer mee te nemen in het waarderingsproces, omdat deze naast traditionele aspecten zoals locatie, gebouwkwaliteit en huursituatie een steeds belangrijkere component van de waarde bevat.

Om ongelukken te voorkomen, is het in ieder geval belangrijk dat taxateurs geen parallelle werkelijkheid creëren. Dat leidt namelijk tot verkeerde beslissingen. Wees zelfverzekerd genoeg om stelling te nemen, uiteindelijk draag je alleen zo bij aan toekomstbestendig vastgoed. Oftewel: vertel de waarheid, ook al is die soms hard.

Ook interessant