Strategisch subsidiemanagement

Investeringsaftrek

Regelingen voor duurzame en energiebesparende investeringen

Een man die zit en lacht. Hij draagt een bril en een effen bruin T-shirt. Hij heeft een open laptop zijn schoot. De man zit binnen met op de achter hem een glazen balustrade en een gestructureerde betonnen muur. Er is natuurlijk licht dat van boven komt, wat suggereert dat er een atrium of een groot raam boven hem is. De man lijkt opgewekt en ontspannen.

In 2024 zijn er weer subsidie mogelijkheden voor investeringen die zich richten op verduurzaming. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen klimaatverandering en het besparen van energie. Om deze verduurzaming te stimuleren, biedt de overheid subsidie aan voor bedrijven die hun kantoren willen verduurzamen.

De ISDE subsidieregeling biedt zakelijke markt de mogelijkheid om een tegemoetkoming te ontvangen voor de aanschaf van duurzame installaties, zoals zonneboilers, (hybride) warmtepompen. Er is dit jaar € 600 miljoen beschikbaar gesteld voor deze doeleinden. Tot 31 december 2024 is er ook subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen, met een beschikbaar budget van € 5 miljoen.

De EIA (Energie Investeringsaftrek) en MIA (Milieu Investeringsaftrek) subsidieregelingen zijn twee belangrijke fiscale regelingen die bedrijven in Nederland kunnen aanvragen voor investeringen in duurzame energie- en milieutechnologieën. Deze regelingen zijn bedoeld om bedrijven te stimuleren om te investeren in duurzame energie en milieu, en om zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaat- en milieudoelstellingen.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)

Op de Energielijst staan alle energie-investeringen die in aanmerking komen voor de Energie-investeringsaftrek (EIA). De Energielijst wordt elk jaar bijgewerkt door RVO. Het belastingaftrekpercentage is dit jaar verlaagd. Bedrijven die investeren in een bedrijfsmiddel op de Energielijst kunnen profiteren van een aftrek van 40% op hun investeringskosten.

Voor het jaar 2024 is er een budget van € 259 miljoen beschikbaar. Vanwege de toenemende aanvragen bij RVO wordt er in de komende jaren extra budget vrijgemaakt. In 2025 € 441 miljoen en € 470 miljoen in 2026.

De belangrijkste wijzigingen voor de gebouwde omgeving

Door de verlaagde energieprijzen in 2023 is de terugverdientijd van een aantal bedrijfsmiddelen veranderd. Dit is aangepast voor generieke aanvragen. In het kader van de energiebesparingsplicht zijn er tevens een aantal bedrijfsmiddelen opgenomen op de Erkende Maatregelen Lijst. De volgende technieken niet meer op de Energie lijst.

Er is geen specifieke EIA subsidiecode meer voor:

 • HR-luchtverwarmers: er zijn inmiddels betere alternatieven te koop;
 • Luchtdicht verdeelsystemen: dit systeem is inmiddels de standaard;
 • Adiabatische koeling en warmteterugwinningssystemen (≤ 1000 m³ per uur): de terugverdientijd is inmiddels korter dan 5 jaar;
 • HR-motoren;
 • Warmteterugwinning voor grootkeukens;
 • Luchtgordijnen;
 • Direct gestookt stralingspanelen.

Voor deze investeringen geldt dat het bij vervangingsinvesteringen zinvol is de haalbaarheid van een generieke aanvraag te onderzoeken.

Ten opzichte van 2023 zijn de volgende onderdelen nieuw op de Energielijst 2024:

 • Apparatuur in horeca en grootkeukens;
 • Vacuüm koelers voor bakkerijen;
 • Mobiele elektriciteitsvoorziening.

In 2024 is het tevens mogelijk om energie-investeringsaftrek te verkrijgen voor twee uitvoeringen van energieprestatieverbetering Dit omvat energieprestatieverbetering via maatwerkadvies op basis van NTA 8800 en energieprestatieverbetering tot aan de renovatiestandaard.

De volgende bedrijfsmiddelen zijn aangescherpt en gelden alleen nog voor bestaande gebouwen:

 • Warmtepompen;
 • Energiesystemen voor het verwarmen en koelen van gebouwen;
 • Luchtbehandelingskasten met Euroventlabel A. (Voor nieuwbouw is de minimale eis in 2024 Euroventlabel A+);
 • Isolatie en glas.

Op deze pagina staat meer informatie over de opvallendste wijzigingen in de Energielijst 2024 ten opzichte van de Energielijst 2023.

Milieu-Investeringsaftrek (MIA)

Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Ten opzichte van 2023 zijn er 6 nieuwe bedrijfsmiddelen bij gekomen en voor 112 bedrijfsmiddelen zijn de mogelijkheden gewijzigd. 118 bedrijfsmiddelen staan niet meer op de lijst. De Milieulijst sluit zo nog beter aan op actuele thema’s, zoals de overgang naar een circulaire economie.

In 2024 bedraagt het budget voor de Milieu-investeringsaftrek € 192 miljoen.. En voor de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) is het beschikbare bedrag € 25 miljoen.

De belangrijkste wijzigingen voor de gebouwde omgeving

Het tarief voor extra investeringsaftrek varieert op basis van de categorie waarin een investering of bedrijfsmiddel valt, waarbij extra aftrek van 27%, 36% of 45% mogelijk is. De eisen voor BREEAM-NL, GPR Gebouw en circulair utiliteitsgebouw zijn aangescherpt, waarbij belastingvoordeel nog in bepaalde situaties mogelijk zijn. Projecten met LEED certificering komen niet meer in aanmerking voor MIA.

 • Voor circulaire utiliteitsgebouwen (zonder woonfunctie) wordt het percentage voor het aandeel demontabele bouwproducten verhoogd naar 50%;
 • De MPG-eis voor de circulaire woningen is verlaagd met een onderscheid in woninggrootte;
 • BREEAM-NL: Voor duurzame nieuwe gebouwen met het niveau Excellent of bestaande gebouwen met BREEAM In-Use Very Good wordt het aftrekpercentage verlaagd van 36% naar 27%;
 • BREEAM-NL: Het projecttype ‘alleen het casco’ is uitgesloten;
 • GPR-gebouwen: Voor renovatieprojecten heeft u niet meer de mogelijkheid om GPR Gebouw 4.3 te gebruiken;
 • GPR Gebouwen: Voor duurzame nieuwe gebouwen met de kwalificering GPR 8,0 of bestaande gebouwen met de kwalificering GPR 7,0 wordt het aftrekpercentage verlaagd van 36% naar 27%;
 • BREEAM-NL en GPR-gebouwen met een industriefunctie krijgen in 2024 milieu-investeringsaftrek voor maximaal 30.000 m² bruto vloeroppervlak.

Op deze pagina staat meer informatie over de opvallendste wijzigingen in de Milieulijst 2024 ten opzichte van de Milieulijst 2023.

Indien je meer informatie of advies wenst omtrent de Energie of Milieulijst 2024, kan altijd een afspraak te maken met een van onze specialisten op het gebied van duurzaamheid. Wij beantwoorden graag al jouw vragen omtrent de vermelde wijzigingen en informeren over de beschikbare subsidiemogelijkheden via de EIA en MIA.

Komt jouw onderneming in aanmerking?

Laten we kijken welke subsidieregelingen voor het verduurzamen van jouw onderneming mogelijk zijn.

Gerelateerde vastgoedtypes

 • office-hero-972x1296 (1)

  Of je nu belegt in een kantoor of er gebruik van maakt: het vastgoed moet passen bij je organisatie, wensen en doelen. Wij adviseren jou over de beste beleggings- en huisvestingsstrategie.

 • industrial-and-logistics-hero-972x1296

  Van grootschalige distributiecentra tot cityhubs, van last mile delivery tot flitsbezorging: een effectieve, toekomstbestendige logistiekstrategie staat of valt met strategische vastgoedlocaties en een efficiënte, moderne supplychain. Wij bieden je vastgoedoplossingen op maat.

 • hotels_752x752

  Hotelvastgoed vergt veel specialistische kennis. Dankzij onze creatieve en praktische ervaring met horeca en vastgoed in binnen- én buitenland, kunnen wij je die bieden.

 • retail-752x752

  Grote delen van de retail zijn blijvend veranderd door e-commerce. Toch liggen er nog genoeg kansen. Met behulp data en kwalitatieve kennis navigeren we beleggers, eigenaren, ontwikkelaars en retailers naar succes.

 • life-sciences-hero-972x1296 (1)

  Voor vastgoedoplossingen die je biowetenschappelijke organisatie ondersteunen en versterken.

 • data-centers-hero-972x1296

  Dankzij onze marktexpertise en lokale kennis kunnen we je helpen in elke deel van de levenscyclus van je pand. Van inspelen op relevante trends tot de consolidatie van je vastgoed, faciliteiten en technologische systemen in één operationeel en financieel model: wij zijn je datacenterpartner.

Gerelateerde diensten

Contact