Environmental, Social, & Governance (ESG)

ESG nodig voor behoud van goed rendement

l3-image-header-esg-nodig-voor-behoud-van-goed-rendement-972x1296

Klimaatconferentie COP26 in Glasgow laat zien wat we eigenlijk al wisten: de klimaatcrisis schreeuwt om actie maar overheden worden het niet eens over hoe de lasten verdeeld moeten worden. We zien dat de private sector een stap naar voren zet en steeds meer eigen verantwoordelijkheid neemt. Presteren op Environmental, Social en Governance-criteria is geen extra meer, maar een essentiële voorwaarde voor stabiel rendement.

ESG is onderdeel van het vastgoedrendement van morgen. Steeds meer eigenaren zijn het daarover eens, blijkt uit onze 2021 Global Investor Intentions Survey. 60% van de respondenten gaf hierin aan ESG-criteria nu al op te nemen in hun beleggingsstrategie. Ze zijn zich bewust van de noodzaak, maar ook van de potentie: maatschappelijke en duurzaamheidsoverwegingen dragen bij aan de waarde van hun vastgoed. ESG kan een positieve rol spelen in elke levensfase van een vastgoedbelegging: van due diligence tot koop, van verhuur tot beheer.

Tijd voor actie

Wie anno 2021 klimaatverandering in zijn vastgoedbeleggingen negeert, moet niet alleen voor natte voeten vrezen. Steeds vaker dwingt de overheid via strengere regelgeving duurzame maatregelen af: denk aan certificeringen of netto-nulafspraken. Belangrijker is de druk vanuit de samenleving. Huurders zoeken gezonde locaties met een kleine footprint, waar personeel of bewoners zich prettig voelen. Van een gebouw wordt tegenwoordig verwacht dat het duurzaam is, en het is normaal om daarover afspraken te maken in een huurcontract.

Groen is in

Die nieuwe verwachtingen zie je terug in de huurprijs. Duurzaam vastgoed is gewild en huurders zijn bereid om ervoor te betalen. Vooral bij kantoorgebouwen kunnen we al spreken van een toeslag voor green leases. Ook andere sectoren krijgen ermee te maken; doordat het maatschappelijk bewustzijn groeit, maar ook doordat de mogelijkheden om te vergroenen zich opdringen.

Samengevat: duurzaamheid rendeert. Wie in energiebesparing investeert, ziet dat terug op de rekening. Wie anticipeert op toekomstige klimaatrisico’s, bijvoorbeeld met verzekeringen, heeft daar straks profijt van. Wie groen bouwt, merkt dat materialen beschikbaar, bruikbaar én betaalbaar zijn. Voorbeeld: bouwen met hout kán gewoon – al zou er nog meer kunnen als bouwverordeningen en bosbeheer er beter op worden aangepast.

Waarde trekt waarde aan

Toch is duurzaamheid slechts een deel van het verhaal. Vastgoed heeft ook een sociale functie, want talloze mensen hebben er dagelijks mee te maken. Dat biedt kansen voor beleggers om met aantrekkelijk vastgoed diepgaande impact op de omgeving te maken. Maatschappelijk, omdat dit de kwaliteit van de omgeving versterkt. Maar ook economisch, omdat het bezoekers, investeerders en nieuwe huurders aantrekt. Eigenaren die op sociale effecten van de directe omgeving van hun vastgoed inspelen, zien hun rendement groeien.
esg-building-1251x834

Impactbeleggen, hoe werkt dat?

Je sociale impact vergroten kan op allerlei manieren. Maar eigenlijk is een groot deel van de beleggers in de Nederlandse woningmarkt hier al mee bezig. Beleggers die woningen voor lage en middeninkomens beschikbaar stellen, hebben een grote positieve invloed op de gemeenschap. En die gaat niet ten koste van het financiële belang. Beleggingen in appartementen behalen solide rendementen. Bovendien zijn ze stabiel, zelfs in economisch onzekere periodes – er is immers altijd vraag naar goede, betaalbare woningen.

In kantoorvastgoed heeft ESG al een prominente plek verworven. De BREEAM en WELL Building Standard zijn populaire middelen om te zorgen dat iedere werknemer gezond en prettig in een pand kan werken. Daarbij kijk je naar een heel scala aan factoren, van luchtkwaliteit tot temperatuur en van voeding tot sportfaciliteiten. Er zijn natuurlijk quick wins: een goede lunch of sportklasje is zo geregeld. Maar soms is er meer nodig: daglicht, ruimte, luchtkwaliteit en een hoog voorzieningsniveau. Een écht sociaal en groen gebouw heeft alles wat maakt dat je er wilt werken of wonen. Van zo’n gebouw profiteren zowel gebruiker als eigenaar.

Impact begint in eigen huis

Bij vastgoedhandel en -beheer gaan een duurzame en sociale aanpak hand in hand. Een gebouw moet goed zijn voor mens én milieu. Maar bij zo’n positieve impact hoort ook een transparant en ethisch bedrijfsmanagement, ook als vastgoedbelegger. Zonder governance geen goede ESG-score. Dat gaat verder dan je aan de wet- en regelgeving houden. Transparante besluitvorming, eerlijke beloning en een divers team dragen allemaal bij aan een veerkrachtig en toekomstbestendig bedrijf. Maatschappelijke impact begint bij jezelf, met een verantwoord opererende organisatie.

Meten is weten, ook met ESG

ESG is een doel op zich, en tegelijkertijd onderdeel van een gedegen, rendabele beleggingsstrategie. Maar hoe weet je eigenlijk hoe je ervoor staat? Er komt veel bij kijken om ESG-doelen te halen, en niet alle aspecten ervan zijn even makkelijk meetbaar. Daarom zijn duidelijke benchmarks en strakke rapportage essentieel. Tools als de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) helpen daarbij. GRESB meet je absolute én relatieve score ten opzichte van andere ondernemingen, op basis van alle ESG-criteria. Zo weet je waar je staat en wat je kunt doen om nog hoger te scoren.

Tijd om aan de slag te gaan

Wacht niet met ESG. Het speelt nu en is voor iedere vastgoedeigenaar relevant. Bovendien is het praktisch uitvoerbaar. Er zijn allerlei manieren om je ESG-prestaties te verbeteren, op korte én langere termijn. Het hardnekkige idee dat dit ten koste van je rendement gaat, klopt niet. ESG loont: nu meteen, en zeker straks. Bovendien draag je bij aan het behoud van de aarde, de economische en maatschappelijke waarde van de omgeving én de kracht van je eigen organisatie. Kortom: redenen genoeg om ESG écht serieus te nemen in je beleggingsstrategie. Laten we het de plek geven die het verdient.

Recente inzichten

Contact