Marktrapporten

De weg vooruit in het zorgvastgoed: van nu naar 2050

Senioren woningen

Hoe maken we ouderenhuisvesting toekomstbestendig?

Zorgvastgoed op cruciaal kruispunt

Nederland kampt met een groot tekort aan kwalitatief hoogwaardige zorgwoningen. Dat betekent dat we moeten bouwen en herinrichten, maar dat gaat niet zomaar. Want alles moet ook duurzamer: de zorgvastgoedsector energieneutraal tegen 2050 – dat is het doel. Kortom: er ligt een flinke opgave. Niet alles valt of staat met een strenge vastgoedstrategie, maar die kan zeker bijdragen aan de oplossing. In ons sectierapport analyseren we de belangrijkste hindernissen voor toekomstbestendige ouderenhuisvesting, en zoeken we de weg vooruit.

Last op gemeentelijke schouders

Voorop staat: er zijn te weinig zorgwoningen van goede kwaliteit, dus uitbreiding is essentieel. Met verdichting breng je meerdere zorgfuncties bij elkaar op één plek en vergroot je de totale capaciteit. Maar nog niet genoeg. Er moet ook worden gebouwd: van alle woningen die tussen nu en 2050 worden opgeleverd, is idealiter één op de drie geschikt voor (ouderen)zorg. Dat komt neer op zo’n 433.000 nieuwe zorgwoningen in dertig jaar – een enorm aantal. Het is zaak dat gemeenten quota instellen om dat getal te halen.

Zorgvastgoed moet Paris Proof

De zorgwoningmarkt moet tegen 2050 energieneutraal zijn, maar loopt flink achter op andere sectoren, zoals de sociale huur, kantoren en logistiek vastgoed. Hoe dat komt? Veel zorginstellingen hanteren een te korte horizon ¬– het tussenmeetpunt in 2030 –, waardoor ze verkeerde keuzes maken. Ze investeren in bestaand vastgoed, in plaats van sloop-nieuwbouw. Als je je richt op 2050 heeft die laatste optie de voorkeur, omdat je zo direct Paris Proof bouwt én inspeelt op de behoefte van hoogwaardige uitbreiding.  

Daarom: duurzame verdichting én sloop-nieuwbouw

Een stevigere, rigoureuzere strategie is onvermijdelijk. De problemen zijn gewoonweg te alarmerend, en de huidige aanpak ontoereikend. Een combinatie van verdichting en sloop-nieuwbouw is nodig om de voorraad zorgwoningen te vergroten. Die aanpak is gunstig, omdat alle nieuwgebouwde zorgwoningen ook nog eens duurzaam kunnen worden opgeleverd. Daarbij staan een goede bebouwingsstructuur en kwalitatief hoogwaardige programmering voorop.

Tekorten en duurzaamheidsdoelen in het zorgvastgoed: verenigbaar?

Er is grote behoefte aan hoogwaardige, duurzame zorgwoningen. Hoe neem je als gemeente, zorgorganisatie of projectontwikkelaar je verantwoordelijkheid en maak je ouderenhuisvesting future-proof?

Toekomst zorgwoningmarkt

Ook interessant

  • Vastgoed type

    Zorgvastgoed

    Complete oplossingen voor vastgoed en faciliteiten in de gezondheidszorg, voor betere patiëntresultaten en gezondere gemeenschappen.

  • Vastgoed type

    Woningen

    Onze specialisten volgen woningmarktontwikkelingen op de voet en adviseren beleggers, corporaties en ontwikkelaars over hun activiteiten en uiteenlopende portefeuilletransacties. Met die ervaring en expertise gidsen we je door deze dynamische sector.

Contact