Environmental, Social, & Governance (ESG)

De toekomst van duurzaamheid

Bedrijven erkennen dat een holistische duurzaamheidsstrategie ook investeringen in een toekomst zonder nul inhoudt.

l3_nl_de-toekomst-van-duurzaamheid_image-header

Volledig rapport downloaden

Duurzaamheid vormt een haast universele kernwaarde in het bedrijfslandschap: van de veertig belangrijkste zakelijke cliënten van CBRE heeft 95% publiekelijk toezeggingen gedaan over het terugdringen van uitstoot.

In 2020 hebben de uitdagingen die samenhangen met de pandemie helaas verhinderd dat er voortgang werd geboekt richting die ambitieuze doelen voor uitstootbeperking. Die uitdagingen vormen echter ook een stimulans om verduurzamingsplannen zodanig vorm te geven dat ze bestand zijn tegen toekomstige onverwachte gebeurtenissen. De snelheid waarmee ondernemingen als CBRE hebben gereageerd op de pandemie benadrukt hun wereldwijde vermogen om in te spelen op zaken die de langere termijn beslaan, zoals klimaatverandering.

Zoeken naar een balans tussen welzijn en veiligheid enerzijds en duurzaamheid anderzijds

 

De pandemie heeft ondernemingen gedwongen tot het nemen van beslissingen die op korte termijn een negatieve impact hebben op de duurzaamheid. Om maar wat te noemen: werknemers die weer naar de werkvloer kwamen, moesten frisse lucht hebben. Dat betekende dus dat de ramen open moesten, met als gevolg een toename in directe uitstoot omdat installaties langer en harder moesten draaien om de gebouwen te verwarmen c.q. te koelen.

Bovendien nam de indirecte uitstoot – een brede categorie met verschillende parameters, afhankelijk van de bedrijfssector – eveneens toe en de kans is groot dat die toename zich op korte termijn voortzet, naarmate steeds meer mensen weer teruggaan naar kantoor. Deze toename is deels toe te schrijven aan het feit dat plastic wegwerpproducten en andere artikelen voor eenmalig gebruik, die voorheen zo veel mogelijk werden verbannen van de werkplek, nu een belangrijke rol spelen in het gezond houden van terugkerende werknemers. En toeleveringsketens staan nog steeds voor uitdagingen: leveranciers die voorheen duurzame producten hadden betrokken, worden nu geconfronteerd met logistieke obstakels voor wat betreft het vervoer van producten naar hun bestemming en het aanvullen van tekorten met niet-duurzame alternatieven.

Nu dat werknemers dankzij uitgebreide vaccinatieprogramma’s in groten getale terugkeren naar hun werkplek is het zaak om bij verduurzaming eveneens prioriteit te geven aan de impact van deze terugkerende werknemers en rekening te houden met de impact van werknemers die thuis werken. Hiervoor moeten lange termijn gegevens verzameld worden, die een duidelijker beeld zullen geven van de positieve dan wel negatieve invloed van hybride werkmodellen op de toekomstige staat van de duurzaamheid.

                                                  l3-de-toekomst-van-duurzaamheid-wysiwig-1-740x200

Verduurzaming betekent energiebeheer – en nog veel meer

Vóór de pandemie vonden er aanzienlijke ontwikkelingen plaats op het gebied van duurzaamheid. Deze evolutie werd gevoed door de voortschrijdende technologie, zoals superieure methoden voor gegevensverzameling die het mogelijk maakten om de gehele koolstofvoetafdruk van een bedrijf te meten, te verantwoorden en te beheren – een zwaarwegende eis van toonaangevende ondernemingen en belangrijke stakeholders. Dankzij de technologische vooruitgang kunnen bedrijven voldoen aan zulke eisen door wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen voor uitstootbeperking en zich in te zetten voor “netto-nul” koolstof.

Verduurzaming is niet langer een kwestie van investeren in energiebesparende systemen met vooraf vastgestelde kostenbesparing en rendement. In plaats daarvan zien we complexere oplossingen die bestaande cruciale energieambities in stand houden en tegelijkertijd de ontwikkeling van duurzame toeleveringsketens, hernieuwbare grondstoffen, welzijn, inclusiviteit en diversiteit bevorderen.

                                                l3-de-toekomst-van-duurzaamheid-wysiwig-2-740x200

Duidelijke criteria leveren betrouwbare gegevens op

Een robuust, opschaalbaar verduurzamingsprogramma begint met het vaststellen van duidelijke meetcriteria. Zonder duidelijk gedefinieerde meetnormen heeft het weinig zin om gegevens te verzamelen over steeds betere duurzaamheidstechnologieën.

Zonder valide en betrouwbare gegevens kunnen bedrijven niet bepalen of ze hun investeringsuitgaven goed hebben ingezet voor het aantoonbaar terugdringen van hun uitstoot.

Wanneer bedrijven eenmaal beschikken over duidelijke meetcriteria kunnen ze zich richten op het verbeteren van de kwaliteit van hun gegevensverzameling, wat hen weer meer mogelijkheden geeft voor het analyseren en vervolgens optimaliseren van kosten, efficiëntie en conformiteit. Deze gegevens stellen hen voorts in staat om hun impact te kwantificeren voor werknemers en belangrijke stakeholders, maar ook binnen hun bedrijfssector.

Mochten de bedrijfsactiviteiten wederom aanzienlijk ontwricht worden, dan kunnen de bedrijven deze gegevens gebruiken om onder ongunstige omstandigheden zo goed mogelijke keuzes te maken voor wat betreft verduurzaming.

Goed om te weten

Ook al heeft de pandemie op korte termijn geleid tot de nodige complicaties voor bedrijven, die uitdagingen hebben hen tevens de gelegenheid gegeven om hun strategieën voor gegevensverzameling te resetten en nieuwe manieren te vinden om hun verduurzaming te optimaliseren.

Zelfs al nemen de directe kosten van activabeheer en schoonmaak toe, met gegevens over ruimtegebruik kunnen bedrijven nieuwe mogelijkheden ontdekken voor kostenefficiëntie en energiezuinigheid. Door vertragingen en schaarste in de toeleveringsketen zijn ondernemingen verder gaan kijken dan de grote leveranciers om strategische relaties op te bouwen met secundaire leveranciers, die wellicht wel in staat zijn om zonder onderbreking duurzame producten te leveren.

Het is belangrijk om toekomstige verduurzamingsplannen te blijven richten op het terugdringen van energiekosten, het overgaan op andere energiebronnen en decarbonisering, maar tegelijkertijd rekening te blijven houden met lopende of onverwachte lokale en wereldwijde ontwrichtingen van het bedrijfsleven. Hoe essentieel dat ook is, ondernemingen dienen te beseffen dat verduurzaming meer inhoudt – verduurzaming omvat ook duurzame toeleveringsketens en initiatieven op het gebied van welzijn, inclusiviteit en diversiteit. Betrouwbare gegevens kunnen een cruciale rol spelen bij het faciliteren van de ontwikkeling van een dergelijk holistisch verduurzamingsprogramma: ze geven een beter begrip van de stand van zaken en maken een snelle herverdeling van middelen en kosten mogelijk.

Tenslotte, aan de voorkant is het essentieel dat alle werknemers betrokken worden bij de verduurzaming, niet alleen degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de initiatieven. Een duurzame toekomst is immers iets van ons allemaal.

Recente inzichten

 • Insights & Research

  Future Cities

  future-cities-hero-2760x828

  Ontdek nieuwe kansen in een wereldeconomie waarin steden veranderen door verschillende factoren, van demografie tot bevolkingsmigratie en van nieuwe infrastructuur tot industrie.

 • Insights & research

  Creating resilience

  creating-resilience-hero-2760x828

  Breng risico’s in kaart, beperk verstoringen en creëer slagkracht voor jouw bedrijf met strategische inzichten in een steeds veranderende en complexere markt.

 • Insights & Research

  Evolving workforces

  evolving-workforces-hero-2760x828

  Werf toptalenten en versterk jouw team zodat je resultaten kan leveren met perspectieven die het potentieel van jouw vastgoed kan ontsluiten en het personeel inspireert in hun ambities.

Contact