Artikel

Provinciale Statenverkiezingen 2023 & verdozing

maart 22, 2023

provinciale-statenverkiezingen-2023-en-verdozing-972x1296

Eén van de thema’s tijdens deze Provinciale Statenverkiezingen was de zogenaamde ‘verdozing’ van Nederland. Hoewel deze discussie niet in alle provincies even sterk speelt, hebben de verkiezingen van afgelopen woensdag een grote invloed op het beleid. Zo werd de BBB - die tegen verdere ‘verdozing’ is - in elke provincie de grootste partij. Noord-Brabant kwam voor de verkiezingen al met restrictief beleid en de vraag rijst dan ook: welke provincies zullen volgen?

Hoewel de discussie over verdozing eerder al genuanceerd was, komt de overheid naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 met een landelijke beleidslijn om de ontwikkeling van grootschalige distributiecentra te beperken. Later dit jaar volgt de uitwerking van deze beleidslijn, waarbij het Rijk samen met de provincies moet komen tot een zogenaamd ruimtelijk arrangement. Uiteindelijk bepalen de provincies dus voor een groot deel over waar wel of niet mogelijkheden blijven voor de ontwikkeling van grootschalige distributiecentra. Vooruitlopend op de landelijke beleidslijn is het dan ook interessant om te zien welke kant de provincies op (lijken) te gaan qua coalitie en daarmee ook het beleid voor verdere logistieke ontwikkelingen.

Logistiek in de provincies

De verdozings-discussie speelt niet in alle provincies even sterk. In provincies als Drenthe, Groningen, Friesland en Zeeland zijn er relatief weinig distributiecentra. Van de landelijke voorraad van ongeveer 41 miljoen m² logistiek ligt slechts ongeveer 1% in elk van deze provincies. Verreweg het grootste deel van het logistieke vastgoed ligt in Noord-Brabant, namelijk bijna 30%. Ook ligt in deze provincie bijna 37% van de ruim 230 XXL distributiecentra (groter dan 40.000m²) die er op dit moment in Nederland zijn. Ook van de ruim 40 XXL distributiecentra die gepland zijn of worden ontwikkeld, ligt bijna een kwart in zowel Limburg als Noord-Brabant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Noord-Brabant de eerste provincie is die met strikter beleid komt op de ontwikkeling van logistiek vastgoed. Daarmee heeft dit beleid tegelijkertijd ook de grootste impact. Als grootste logistieke provincie wordt Noord-Brabant gevolgd door Zuid-Holland (met name regio Rotterdam) en Limburg (met name de regio Venlo/Venray). Samen zijn deze provincies goed voor ruim 71% van de totale logistieke markt in Nederland en 73% van de XXL distributiecentra. Vandaar dat er in deze analyse vooral deze 3 grootste markten worden uitgewerkt.

Noord-Brabant

In Noord-Brabant is vlak voor de verkiezingen al restrictief beleid ingevoerd met betrekking tot de ontwikkeling van logistiek vastgoed. Met de ruime overwinning van de BBB met maar liefst 11 zetels, zal dit beleid naar verwachting worden doorgezet. De provincie kiest voor clustering van logistieke locaties op enkele bestaande bedrijventerreinen. Bovendien komen er geen nieuwe locaties meer bij voor grootschalige DC’s. Van alle bedrijventerreinen in de provincie zijn er 56 locaties aangewezen waarop nog grootschalige ontwikkelingen zijn toegestaan, al betreft het in sommige gevallen slechts een gedeelte van het terrein. Het gaat in de meeste gevallen wel om relatief grote bedrijventerreinen. In aantallen gaat het namelijk om slechts 12% van de bedrijventerreinen waar nog ontwikkelingen (deels) zijn toegestaan, maar in oppervlak zijn deze terreinen samen goed voor bijna 41% van de bijna 15.000 hectare (netto) aan bedrijventerreinen die de provincie kent .

HC-ART-0723-Fig1

HC-ART-0723-Fig2

HC-ART-0723-Fig3a

HC-ART-0723-Fig3b


¹ IBIS (laatste update: 8 november 2022)

² Meer clustering, met oog voor verkeersintensiteit en voldoende ruimte voor MKB

Contact