Foto van Michiel de Bruin

Michiel de Bruin

Executive Director Capital Markets, Top City Leader

Over Michiel

Michiel begon zijn carrière in de advocatuur. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest als kandidaat-notaris, maakt hij in 2006 de overstap naar CBRE en kwam hij in het Agency team terecht. Hier hield hij zich twaalf jaar lang – in verschillende functies – bezig met de aan- en verhuur, (her)ontwikkeling, marketing en aan- en verkoop van kantoren. In deze periode is Michiel tevens medeverantwoordelijk geweest voor de uitbreiding van het aantal vestigingen van CBRE in Nederland.

Vanaf 2015 ging Michiel zich meer focussen op Special Projects waar atypische vastgoedtransacties en (her)ontwikkelproposities onder vallen en sale & leasebacktransacties. Als leidinggevende stuurt hij dagelijks het Capital Markets Special Projects team aan en geeft hij onder meer strategisch advies over (her)ontwikkelingsproposities en sale & leasebacktransacties.

Daarnaast is Michiel sinds 2021 lid van het algemeen bestuur en heeft hij de rol van Top City Leader Amsterdam op zich genomen. In deze hoedanigheid legt hij zich toe op de activiteiten van CBRE in de Amsterdamse regio maar is hij tevens verantwoordelijk voor de strategische uitrol en uitbreiding van CBRE’s aanwezigheid in de verschillende steden en regio’s in Nederland.

De kennis en het netwerk dat er binnen CBRE beschikbaar is, is ongeëvenaard. De uitdaging is om in alles dat we doen te zorgen dat de juiste mensen op een natuurlijke, doelgerichte en efficiënte manier worden betrokken in de benodigde samenwerking.
Michiel de BruinExecutive Director Capital Markets, Top City Leader