Strategische plek in de stad van levensbelang voor logistiek vastgoed


Het veranderende koopgedrag van de Nederlandse consument heeft een gigantische impact op het logistieke en retaillandschap. Door het snel toenemend aandeel online aankopen krijgen winkels steeds minder mensen over de vloer; snelle, flexibele en duurzame bezorging van bestellingen is daarentegen belangrijker dan ooit. Deze ontwikkelingen vragen veel van ons logistieke netwerk. Te veel op dit moment. Een herijking van de supplychain is hoognodig – en biedt kansen. Daar staan we uitgebreid bij stil in ons sectorrapport.


Nederland in kopgroep qua online bestellingen


Van alle aankopen die we in 2021 deden, was 19,8% online. Daarmee staan we wereldwijd op de vijfde plek. Dat is voornamelijk te danken aan onze uitstekende internettoegankelijkheid, digitale skills en transportinfrastructuur – precies het fundament waardoor het aandeel internetaankopen waarschijnlijk nog verder zal groeien. De komende tijd verkiezen we de winkelstraat misschien tijdelijk, omdat het weer kan en mag. Maar naar verwachting is in 2030 meer dan 30,4% van de totale winkelbestedingen online.

Daarnaast worden we veeleisender. We willen onze pakketjes graag snel thuisbezorgd krijgen. Ongeveer de helft van de Nederlanders verwacht een bestelling de volgende dag al in huis als ze ’s avonds vóór negenen bestellen. Ook same day delivery is geen uitzonderlijke wens: zelfs om acht uur ’s avonds gaat een kleine 17% daar nog van uit. Naast bezorgsnelheid, zijn ook prijs, flexibiliteit en duurzaamheid belangrijke factoren in het verwachtingspatroon van de Nederlandse consument.


Logistieke proces op de schop: supplychain móet anders


Door de massale online aankopen én hoge verwachtingen van de bezorging, is het voor retailers en logistieke spelers zaak om dicht bij de consument te zitten – in de stad dus. De last mile delivery wordt daarmee doorslaggevend. Vanuit strategisch gepositioneerde distributiecentra en cityhubs is het mogelijk klanten snel en efficiënt van hun spullen te voorzien. Dat niet alleen: de kortere afstand is ook nodig om aan toenemende duurzaamheidseisen van gemeenten te voldoen. Daar zijn elektrische (vracht)auto’s of (bak)fietsen voor nodig, en die kunnen nu eenmaal minder grote afstanden overbruggen dan grote, vervuilende trucks.

Succes logistiek vastgoed staat of valt met strategische locatie


De winkelleegstand loopt op. Dit biedt kansen – beter gezegd: ruimte – voor logistieke partijen. Retaileigenaren en gemeenten kunnen hun winkelmeters flexibeler inzetten om plek te maken voor logistieke processen, of zelfs de hele ruimte herbestemmen als last mile hub. Daarnaast zijn de grootschalige detailhandellocaties interessant voor cityhubs. Deze GDV/PDV-locaties zijn goed bereikbaar voor klanten én vrachtverkeer, en liggen dicht bij de stad. Wel is er vaak een verandering van het bestemmingsplan nodig voordat zo’n plek als cityhub kan dienen.


Stadslogistiek op de juiste plek is heel wat waard


De huurprijzen van logistieke locaties lopen op naarmate je er meer consumenten in korte tijd mee bereikt – en dit zal alleen maar toenemen. Dit tekent het belang en de waarde van een strategische positie. Hetzelfde geldt voor de yieldspread tussen GDV/PDV-locaties en logistieke ruimte, die fors is toegenomen. Hierdoor wordt het aantrekkelijk om een ruimte uit te breiden, of te transformeren tot cityhub.

 

De supplychain van Picnic


Collega Jim Orsel ging tijdens ons Outlook event in gesprek met Michiel Muller, founder van Picnic Technologies over onder andere hun locatiestrategie. Als gevolg van de sterke groei van e-commerce zien we een verandering in de winkelstraat. Vanuit vastgoedoogpunt verschuift het commerciële zwaartepunt van het centrum naar de stadsrand en perifere logistieke hubs. Dit levert uitdagingen op, maar als je het goed aanpakt, biedt het ook mooie kansen. Hoe kijkt Picnic naar de toekomst?

Gerelateerde inzichten

Kwartaalcijfers vastgoedbeleggingen Q1 2022

In het eerste kwartaal van 2022 werd er voor € 3,5 miljard in vastgoed belegd. Lees in dit artikel wat de meest recente trends en ontwikkelingen zijn.

‘Beleggers, pluk de vruchten van veranderd consumentengedrag’

Na een paar stroperige jaren breekt er een kansrijke periode aan op de winkelbeleggingsmarkt. De liquiditeit neemt toe, de leegstand loopt terug en winkelgebieden verkleuren.

Logistieke vastgoedsector breekt nu alle records

Door de sterke opkomst van online winkelen en e-commerce, mede als gevolg van de coronapandemie, breekt de logistieke vastgoedsector in Nederland alle records: nog nooit eerder werd er zoveel vastgoed verhandeld.