De vastgoedsector is een van de grootste bijdragers aan de uitstoot van broeikasgassen en heeft daardoor een leidende rol in de transitie naar een duurzame maatschappij.

Wij geloven dat CBRE en haar partners de vastgoedsector naar een duurzame toekomst kunnen brengen. De projecten waar we aan werken vormen de toekomst van commercieel vastgoed en zijn daarmee cruciaal voor het behalen van klimaatdoelstellingen. Onze doelstelling is om samen met jou 25% van de CO2 reductiedoelstelling voor commercieel vastgoed uit het klimaatakkoord te realiseren vóór 2030.

We gaan daarom twee dingen doen:

  • Gedurende 2021 integreren we duurzaamheidsadvies als een standaard onderdeel in al onze dienstverlening. Niet als bijlage, maar als een geïntegreerd onderdeel van elke service die we bieden.
  • Vanaf 2021 monitoren we de energieconsumptie en CO2-reductie van elk gebouw waar we aan werken. De resultaten delen we met onze klanten.