De Nederlandse vastgoedbeleggingsmarkt is zeer gezond, maar een gebrek aan aanbod beperkt verdere groei. In H1 2019 bedroeg de totale beleggingsomzet € 8,3 miljard – een daling van 24% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling geldt echter niet voor alle vastgoedsectoren. Meer weten?
$name

2019 geen recordjaar

2018 was een recordjaar met een investeringsvolume van 21 miljard euro. Voor het eerst werd er vorig jaar meer in woningen belegd dan in kantoren. Hoewel 2019 opnieuw een goed jaar lijkt te worden, neemt de groei af.

Wel record zorgvastgoed

Voor zorgvastgoed wordt wel een nieuw recordjaar verwacht. De markt profiteert van demografische trends en veranderende regelgeving.

Winkelmarkt op de schop

In 2023 zal zo’n 25% van het huidige winkeloppervlakte overbodig zijn. Om aan de goede kant van de medaille te blijven, zijn data onmisbaar.
Volledig op de hoogte zijn van de vastgoedmarkt? Lees onze midyear update.