Het beleggingsvolume in de vastgoedmarkt daalde het afgelopen half jaar met 16% vergeleken met de eerste helft van 2019. Hoewel deze daling significant is, lijkt de impact van de coronacrisis minder ernstig dan eerder voorspeld. Voor heel 2020 verwachten we een daling van 25-35% ten opzicht van 2019. De verwachtingen verschillen sterk per vastgoedsector. Meer weten?

Grafiek halfjaarlijks belegginsvolume per vastgoedsector

Vertrouwen buitenlandse beleggers

Tijdens kredietcrisis trokken buitenlandse beleggers zich terug en bleven de Nederlandse partijen over. Het aandeel buitenlands kapitaal daalde van 45% in 2007 naar nog maar 29% in 2008. Een dergelijke terugtrekking is nu niet aan de orde. Het aandeel van buitenlands kapitaal blijft in H1 2020 vrijwel onveranderd, wat aangeeft dat buitenlandse partijen vertrouwen blijven houden in de Nederlandse vastgoedmarkt.

Logistiek en woningen blijven goed presteren

De logistieke sector komt relatief goed door de crisis heen. Het overgrote deel van de logistieke operaties gaat gewoon door en het leegstandpercentage blijft laag. Deze sector is samen met de woningsector het minst geschaad door de coronacrisis. Dit in tegenstelling tot de hotelsector en de winkelmarkt, die het hardst geraakt worden.

Betere spreiding beleggingsvolume over sectoren

Door de toegenomen spreiding van investeringen over de verschillende sectoren is de vastgoedbeleggingsmarkt stabieler geworden. In 2007 ging 68% van de beleggingen naar kantoren. In 2020 was dit nog maar 18%. Andere sectoren zoals woningen, zorgvastgoed en industrieel en logistiek vastgoed kregen de afgelopen jaren meer belangstelling van investeerders.

Kantoren

Bedrijven hebben een afwachtende houding als het gaat om hun kantoren, en het kantoorverhuurvolume daalde het afgelopen half jaar. De leegstand blijft in grote steden echter onder de 10%.

Woningen

Het vertrouwen in de woningmarkt blijft, beleggers zien deze sector als veilige en betrouwbare investering. Toch zal 2020 zal geen recordjaar worden, omdat grote portefeuilletransacties uitblijven.

Hotels

De hotelmarkt is de hardst geraakte vastgoedsector vanwege misgelopen omzetten en het uitblijven van zakelijk bezoek. Deze markt wordt hierdoor straks opnieuw een specialistische markt.

Logistiek

De logistieke sector houdt zich relatief goed, al zijn er onderling verschillen en worden verhuizingen en speculatieve ontwikkelingen uitgesteld. De huurprijzen blijven stabiel.

Winkels

In winkelvastgoed vindt meer en meer polarisatie plaats. Op minder aantrekkelijke locaties zijn er flinke waardedalingen, terwijl convenience driven retail goed blijft presteren.

Zorgvastgoed

Er blijft veel vraag naar zorgvastgoed door de vergrijzing en het tekort aan locaties. De afgelopen tijd zijn veel vastgoedbeslissingen echter uitgesteld, wat voor een lager beleggingsvolume zorgt.
Volledig op de hoogte zijn van de vastgoedmarkt? Lees onze midyear update.