Terugblik 2019


Het afgelopen jaar zagen we de economische groei iets teruglopen. Ondanks het beperkte aanbod van beleggingsobjecten, vestigde de vastgoedinvesteringsmarkt nét een nieuw record met € 20,8 miljard aan investeringen, vergeleken met € 20,7 in 2018. In de woningsector en in zorgvastgoed werden grotere records behaald. De verwachting is dat deze lijn in 2020 doorloopt, maar dat de groei licht afzwakt.

2020 en verder


Wat de economie betreft zijn er twee mogelijke groeiscenario’s: een langere periode van lage inflatie en lage groei, of aantrekkende groei door investeringen vanuit overheden en het bedrijfsleven. Het monetaire beleid van de ECB leidde de afgelopen jaren tot economische groei en een toename van kapitaal. Dat kapitaal bleef echter hangen bij investeerders, bedrijven en vermogende individuen. Om groei aan te jagen, is er naast een ruim monetair beleid een fiscale stimulans nodig.Route naar rendement

De zeer liquide markt maakt rendement behalen lastiger, waardoor nauwkeuriger onderzoek naar investeringskansen nodig is. Onze prognoses laten zien dat er drie ‘routes naar rendement’ zijn. Deze liggen vooral op het gebied van gezamenlijke gebiedsontwikkeling en functiemenging, het optimaliseren van bestaand vastgoed en in alternatieve vastgoedsectoren.

Silogedachte doorbreken

We kunnen de sectoren niet langer als losstaande segmenten bekijken als het gaat om (nieuwe) vastgoedprojecten. De silogedachte maakt plaats voor een multisectorale benadering: ontwikkelingen met optimale functiemenging hebben de toekomst. Dit geldt niet alleen voor projecten, maar ook voor gebieden, wijken of zelfs steden.

Highlights per sector

Kantoren

Op goede locaties heerst er schaarste en is er een tekort aan hoogwaardige kantoorruimte. Buiten de grote steden toenemen blijft het aantal kantoortransacties in zowel aantal als volume wel stijgen.

Woningen

De woningsector vestigt opnieuw een record: met 7,6 miljard is het beleggingsvolume 10% hoger dan in 2018. Ook hier zien we een verschuiving naar de regio.

Datacenters

Nederland heeft een goede positie in de datacentermarkt aangezien veel kabels hier aan land komen. Dit biedt kansen om voorop te lopen in de digitale economische ontwikkeling.

Healthcare real estate

For the first time, the investment volume in healthcare real estate has surpassed €1billion. In the next few years there will also be significant demand for new locations and healthcare real estate.

Retail

Het winkellandschap moet zich aanpassen aan de veranderende bevolking en klantwensen. De transformatietrend die zichtbaar is in de steden, trekt de komende jaren ook naar de regio.

Hotels

Het aantal toeristen blijft toenemen, hoewel dit niet direct tot een stijging van kamerprijzen leidt. We zien wel dat steeds meer hotels focussen op onderscheidende producten en concepten.

Logistiek

De vraag naar logistiek vastgoed zal de komende tijd normaliseren. Hiermee komt een einde aan de uitzonderlijke hoge vraag van de afgelopen jaren.

Vorige edities van de Real Estate Outlook

Outlook Midyear Update 2019

Real Estate Outlook 2019