Logistiek vastgoed: balans blijft behouden

 


De logistieke vastgoedmarkt aan de vooravond van de coronacrisis was getekend door krapte. Na een lichte stijging vanaf halverwege 2019, bedroeg het leegstandsniveau eind maart 2020 4,3%. Dat is in historische context nog altijd zeer laag te noemen.

Toename leegstand naar verwachting beperkt

Ook de komende periode ligt een sterke toename van de leegstand niet in de lijn der verwachting. Dit komt door een combinatie van twee aspecten. Enerzijds zal de nieuwbouwactiviteit zich de komende periode grotendeels beperken tot Build-to-Suit (BTS) projecten, anderzijds blijft de vraag naar logistiek vastgoed vanuit een aantal belangrijke sectoren naar verwachting overeind.

Piek en stagnatie: tegenpolen kenmerken vraag naar logistiek vastgoed

Inzakkende productievolumes en detailhandelsomzetten hebben op korte termijn een negatieve impact op de vraag naar logistiek vastgoed. Bedrijven focussen zich nu vooral op hun bedrijfsvoering en stellen huisvestingsbeslissingen veelal uit. Dit geldt met name voor huurders uit sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis, zoals retailers en de auto-industrie, en ook 3PLers (third-party logistieke dienstverleners) die deze segmenten bedienen. Zij vragen om huurkortingen of uitgestelde huurbetalingen. Hier tegenover staan ontwikkelingen die de vraag naar logistiek vastgoed stuwen – tijdelijk, maar naar verwachting deels ook blijvend. Vooral het stijgende aandeel van e-commerce en de toenemende voorraadvorming en distributie van voedsel- en versproducten zorgen ervoor dat vraag niet sterk wegzakt.

Nieuwbouw deels on hold, BTS gaat door

Hoewel projecten door de impact van het coronavirus vertraging op kunnen lopen, verwachten we dat reeds gestarte ontwikkelprojecten wel opgeleverd zullen worden. Dit geldt ook voor nieuwe ontwikkelplannen waarbij een ontwikkelaar bouwt volgens specificaties van een bepaalde koper of huurder, de zogenoemde BTS-projecten. Speculatieve ontwikkelingen zullen daarentegen veelal on hold worden gezet, omdat ze minder goed financierbaar worden en minder snel worden afgenomen door beleggers. Dit in combinatie met het lage leegstandspercentage van 4,3% eind maart 2020, zorgt ervoor dat de markt in balans blijft en ook huurprijzen stabiel blijven.


Snel herstel beleggingsmarkt, vooral op bewezen logistieke locaties
Op de beleggingsmarkt heeft onzekerheid direct na de uitbraak van het coronavirus in Nederland ertoe geleid dat de marketing van nieuw product grotendeels on hold is gezet. Inmiddels is het sentiment weer aan het verbeteren en worden activiteiten langzaam weer opgestart. We verwachten dan ook dat later in 2020 de markt weer aantrekt en snel herstel mogelijk is. Beleggers kijken in de nasleep van de coronacrisis wel meer naar de solvabiliteit van huurders en geven veelal voorkeur aan bewezen logistieke locaties.Groeiende selectiviteit in nieuwbouwprojecten leidt tot minder opleveringen dan de afgelopen jaren én zorgt ervoor dat de leegstand in de logistieke vastgoedmarkt relatief beperkt blijft.


Terug naar het overzicht