Een internationale stuurgroep met medewerkers uit alle delen van de wereld is de drijvende kracht achter ons MVO-programma. De stuurgroep heeft een zeer gevarieerde samenstelling: van executive directors van grote service lines tot collega’s die verantwoordelijk zijn voor een van de MVO-speerpunten.

Hun voornaamste opdracht is om alle elementen van maatschappelijk verantwoord handelen verder uit te rollen in onze organisatie. Zij adviseren, coachen en ondersteunen maatschappelijk verantwoorde thema’s in hun eigen business omgeving. Klik hier voor een overzicht van participanten in onze Stuurgroep MVO.