CBRE heeft een omgeving gecreëerd waarin integriteit in de uitvoering van ons werk centraal staat en wij altijd wet- en regelgeving – naar de letter en naar de geest – naleven. Onze RISE-kernwaarden - Respect, Integrity, Service, Excellence - laten zien hoe belangrijk we dit vinden. RISE is het fundament waarop CBRE is gebouwd.

Onze Standards of Business Conduct zijn een uitwerking van de RISE-waarden en geven een duidelijk kader om de juiste keuzes te maken. Ze zijn een leidraad hoe we ons wereldwijde beleid moeten uitvoeren, bijvoorbeeld ons Anti-Corruptie beleid en ons beleid op het vlak van Mensenrechten. In ieder land zijn Compliance Officers beschikbaar om ons in het dagelijkse werk te helpen deze Standards na te komen.

CBRE heeft wereldwijd de grootste diversiteit in diensten en heeft vestigingen in vele landen. Door deze brede vertegenwoordiging kan er in voorkomende situaties sprake zijn (of lijken te zijn) van belangenverstrengeling tussen of met klanten van CBRE. Om die reden heeft CBRE Managing Conflicts of Interest ontwikkeld. Het is een uitgewerkt beleid hoe wij mogelijke belangenverstrengeling in ons werk kunnen identificeren en wat onze vervolgstappen moeten zijn. CBRE verzekert al haar relaties ervan dat zij alleen opdrachten aangaat waarin wij kunnen handelen volgens onze RISE-waarden.

Iedere CBRE-medewerker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen correcte gedrag en wij stimuleren onze medewerkers om melding te doen van situaties die niet goed aanvoelen. We hebben een Ethics Helpline die door een onafhankelijke partij wordt gemanaged. Hiermee geven we mensen een middel om in een veilige omgeving melding te kunnen doen van mogelijk wangedrag.