De invloed van klimaatverandering en de wereldwijde discussie daarover hebben natuurlijk ook de aandacht CBRE. Wij dragen graag bij aan het bevorderen van een duurzamer milieu. Daarom hebben we initiatieven ingezet om waar mogelijk de belasting van het milieu te reduceren, rekening houdend met onze organisatie, klanten en de sociale omgeving waarin wij verkeren. Gebouwen zijn belangrijke veroorzakers van CO2-uitstoot. CBRE ziet het als haar verantwoordelijkheid, maar herkent ook de kansen, om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling, de bouw, het beheer, het gebruik en de verkoop van vastgoed. 

Onze eigen CO2-uitstoot verminderen

 
CBRE meet en rapporteert jaarlijks over onze CO2-uitstoot en wat wij doen om milieuvriendelijker te werken. Dit is onderdeel van ons wereldwijde Corporate Responsibility Report.

Wij voeren steeds meer verbeteringen door die onze interne bedrijfsvoering duurzamer te maken en onze processen en procedures kostenefficiënter. We geven de voorkeur aan gecertificeerde, duurzame gebouwen. Voor CBRE-kantoren van meer dan 2.000 m² die verhuisd of opnieuw ingericht worden, is een erkend certificaat van duurzaamheid (BREEAM, LEED, SKA) een belangrijke vereiste.

Een internationaal initiatief is ons interne programma voor standaardisering en certificering - Toward A Greener Tomorrow. Dit programma stimuleert het deelnemen aan duurzaamheidsinitiatieven, ziet toe op voortgang ervan en geeft aan waar we ons kunnen verbeteren.

Duurzame advisering voor onze klanten

 
Binnen CBRE EMEA werken ruim 80 specialisten in duurzaamheid en vastgoed. 10 daarvan werken bij CBRE Nederland. Zij adviseren over alle duurzaamheidsaspecten, waaronder energie, engineering, certificering, recycling, herontwikkeling, duurzaamheidsrapportage en risicomanagement. Onze kennis en ervaring over duurzaamheid in combinatie met onze jarenlange ervaring in vastgoed en techniek leiden tot concrete oplossingen die waarde toevoegen voor onze klanten. Waarde als het gaat om financiële voordelen, en toegevoegde waarde voor gebouwen, portefeuilles en het merk van onze klanten.

Een duurzaam verschil maken

Een duurzaam milieu - Cube videostill

Informatie over onze diensten

CBRE helpt u bij het formuleren van een strategische richting en bij de concrete invulling van uw duurzame ambities. Voor meer informatie over onze diensten omtrent duurzaamheid klikt u hier.

Bewustwording stimuleren

 
Onze medewerkers hebben een belangrijke rol om duurzaamheid bij onze klanten bespreekbaar te maken. Daarom zorgen wij ervoor dat zij op de hoogte blijven van de innovaties, ontwikkelingen, eventuele problematiek en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Op die manier kunnen wij onze klanten adviseren over risico’s en kansen aangaande duurzaamheid op ieder moment in de levenscyclus van een gebouw. Wij hebben hiervoor een gevarieerd programma van laagdrempelige initiatieven voor kennisoverdracht.

Duurzaamheid vormgeven

 
CBRE neemt een voortrekkersrol op het gebied van vastgoed en duurzaamheid. We hebben daarvoor een internationaal platform voor kennisontwikkeling en research. We werken samen met wetenschappers, overheden en alle stakeholders in de sector en ontwikkelen waardevolle inzichten en een scherpe visie op de toekomst van duurzaam vastgoed.

Voor het volledige Duurzaamheidsbeleid van CBRE gaat u naar de CBRE Global Environmental Policy.