redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2
Tim Habraken 800x604

Tim Habraken

Associate Director Sustainability

Als specialist in duurzaamheid vindt Tim dat positieve effecten op mens en milieu goed te koppelen zijn aan economische belangen. People, Planet & Profit staat centraal in zijn advisering, waarin uw specifieke vraagstelling en ambities altijd samengaan met de technische en economische haalbaarheid.

Tim Habraken Associate Director Sustainability
Amsterdam The Core (HQ) The Core
Anthony Fokkerweg 15
1059 CM Amsterdam

Expertise


  • Begeleiding van eigenaren, beleggers en eindgebruikers bij de verduurzaming van hun vastgoed (nieuwbouw en bestaand)
  • Integraal strategisch en operationeel duurzaamheidsadviseur voor oplossingen met een meerwaarde voor klant en milieu
  • Ervaren in de implementatie van duurzaamheidsaspecten in technische en commerciële vastgoedprocessen en objecten
  • Brede kennis van trends en innovaties op het gebied van duurzaamheid
  • Bedreven in het ontwikkelen van haalbare, duurzame oplossingen op maat (strategie en operationeel)
  • Creatief, flexibel en communicatief
  • Proces- en mensgericht

 

Over Tim


Op basis van zijn brede ervaring in binnen- en buitenland is Tim een oplossingsgerichte adviseur op het gebied van duurzaamheid in de gebouwde omgeving. Hij adviseert externe opdrachtgevers en interne CBRE-teams bij de verduurzaming van gebouwen, portefeuilles, organisaties en processen. In zijn integrale benadering gaat hij uit van een duurzaamheidsstrategie die meerwaarde biedt op economisch, ecologisch en maatschappelijk gebied. Momenteel is Tim verantwoordelijk voor de integrale duurzaamheidsstrategie van CBRE Nederland en is als duurzaamheidsadviseur betrokken bij diverse projecten.


Opdrachtgevers

Actiam, Bouwinvest, CBRE Global Investors, G&S Vastgoed, IOC, ONVZ, Schindler Group, Swiss Re, Zurich Insurance Company

Een persoonlijke noot

“Duurzaamheid is geen eenmalige actie, maar staat voor mij voor een andere denk- en werkwijze. Daarom vind ik dat een zorgvuldiger gebruik van vastgoed alleen bereikt kan worden met een integrale benadering. Door breed te denken en de gehele levensduur te bezien kunnen strategische keuzes naar hun werkelijke waarde beoordeeld worden.”

Heeft onder andere meegewerkt aan

WELL Building Standard moet de wereld veroveren

Tim Habraken over de WELL Building Standard in VV+

WELL Accredited Professionals

Maak kennis met Terry Mak en Tim Habraken

Winkelcentrum Heuvel Eindhoven

Ambitieuze renovatie waarbij kwaliteit en duurzaamheid hand in hand gaan.
Tim Habraken Associate Director Sustainability
Amsterdam The Core (HQ) The Core
Anthony Fokkerweg 15
1059 CM Amsterdam