redirect pin user minus plus fax mobile-phone office-phone data envelope globe outlook retail close line-arrow-down solid-triangle-down facebook globe2 google hamburger line-arrow-left solid-triangle-left linkedin wechat play-btn line-arrow-right arrow-right solid-triangle-right search twitter line-arrow-up solid-triangle-up calendar globe-americas globe-apac globe-emea external-link music picture paper pictures play gallery download rss-feed vcard account-loading collection external-link2 internal-link share-link icon-close2
Rudolf de Boer 800x604

Rudolf de Boer

Managing Director, Agency & Tenant Representation, Agency & Development

Verandering en verbetering inzetten, dat is Rudolfs missie. Producten en diensten creëren waar onze klanten echt behoefte aan hebben. Dat soort innovatie begint bij samenwerking, met collega’s en met klanten.

Rudolf de Boer Managing Director, Agency & Tenant Representation, Agency & Development
Amsterdam The Core (HQ) The Core
Anthony Fokkerweg 15
1059 CM Amsterdam

Expertise

  • Strategisch adviseur die de juiste wereldwijde connecties legt tussen beleggers en eindgebruikers
  • Geeft sturing aan integrale teams voor huisvestings- en vastgoedprojecten
  • Business partner voor (internationale) eindgebruikers voor de strategie van hun huisvesting
  • Zeer ervaren adviseur voor exploitatiestrategieën van vastgoedportefeuilles
  • Vertaalt strategische doelstelling van zijn klant uitstekend in concrete, haalbare oplossingen
  • Integrale focus op vastgoedvraagstukken
  • Expert in advisering van de eindgebruikersmarkt
  • Stimuleert multidisciplinaire samenwerking en co-creatie tussen experts en met klanten
  • Streeft altijd naar de hoogst haalbare kwaliteit, ziet altijd opties voor meer efficiency
  • Heeft een directe, overtuigende manier van communiceren

Over Rudolf


Rudolf begon zijn carrière bij CBRE in 1994 als consultant bij de afdeling Agency. Het leveren van een hoge kwaliteit dienstverlening loopt als een rode draad door zijn loopbaan. In iedere functie die hij binnen CBRE invulde heeft hij gezorgd voor verbetering van processen, resulterend in betere, efficiëntere oplossingen voor klanten, exact in lijn met hun doelstellingen. Integraal denken is naar zijn idee de ultieme wijze om tot waardevolle kwaliteit te komen.

In de Nederlandse vastgoedsector is Rudolf de strategisch gesprekspartner voor (institutionele) verhuurders van commercieel vastgoed en (corporate) huurders van kantoren. In zijn ruim twintigjarige carrière heeft hij een uitgebreid relatienetwerk opgebouwd. Dit netwerk stelt hij in dienst van onze klanten en gebruikt hij om tot unieke, effectieve oplossingen te komen vanuit hun strategische doelstellingen. Rudolf is een scherpe onderhandelaar, die weet tot een uitgebalanceerd eindresultaat te komen, waar partijen voor de lange termijn tevreden mee zijn.

Rudolf is als Managing Director lid van het bestuur van CBRE Nederland en is eindverantwoordelijk voor een divers team van specialisten in Agency, Tenant Representation en alle Occupier Services en stuurt daarbij ook de kantoren Rotterdam, Den Haag en Utrecht aan.

Opdrachtgevers

Allianz, CBRE Global Investors, Kluwer, Accenture, Ahold

Een persoonlijke noot

"We hebben hier ongelooflijk slimme mensen werken. Zij hebben vaak betere, creatieve oplossingen voor een vraag. Hen de ruimte geven om daarmee aan de slag te gaan, dat geeft zo'n bijzondere impuls aan ons bedrijf."
Rudolf de Boer Managing Director, Agency & Tenant Representation, Agency & Development
Amsterdam The Core (HQ) The Core
Anthony Fokkerweg 15
1059 CM Amsterdam