Covid-19: Investment Update

Wat is de impact van corona op de economie, de vastgoedbeleggingsmarkt, financieringsmarkt en alle vastgoedsectoren? In de Real Estate Investment Update lees je de marktontwikkelingen en onze verwachtingen per sector, gebaseerd op de laatste inzichten en cijfers.

Zorgvastgoedrapport 2020

Zorgvastgoed is een van de snelst groeiende vastgoedsectoren. Afgelopen jaar werd er voor het eerst meer dan 1 miljard belegd in deze sector. Om je op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen, brengen we elk halfjaar een rapport uit met een marktupdate, inclusief toelichting op de meest recente cijfers en transacties. Op deze pagina vind je een overzicht van alle rapporten.

Krijgt uw vastgoed de juiste zorg?

Het Nederlandse zorglandschap verandert snel. Als zorginstelling bent u nu zelf verantwoordelijk voor uw huisvestingskosten. Een gedegen vastgoedbeleid en een doordachte visie zijn daarom essentieel. Door onze kennis van zowel zorginstellingen als beleggers in zorgvastgoed te combineren, zorgen we dat u grip houdt op uw vastgoed

Transparant en integraal advies

Ons team hanteert een gestructureerd proces waarbij wij een grondige analyse maken van uw vraagstuk. We schakelen met onze regionale collega’s en weten exact welke wet- en regelgeving van invloed zijn op vastgoedtransacties. Onze processen zijn transparant, flexibel en altijd in samenwerking met u.

Onze diensten

Business case

Zorgvastgoed beter verhuurbaar of exploiteerbaar maken door gebouw, gebruiker, markt en financiën optimaal met elkaar te verbinden in één studie.

Marktonderzoek

Gedegen analyses van de zorgvastgoedmarkt ter ondersteuning van acquisities, investerings- of vastgoedstrategieën en haalbaarheidsonderzoeken

Financieringsbegeleiding

Wij arrangeren vastgoedfinancieringen voor alle segmenten van zorgvastgoed door de optimale (her)financiering te regelen en tijd te besparen.

Taxatie

Alle segmenten van zorgvastgoed, getaxeerd door een deskundig, betrouwbaar en gespecialiseerd team.

Verkoop- en verhuurbegeleiding

Volledige procesbegeleiding van verkoop en verhuur van zorggerelateerde objecten met sterke focus op resultaat.

Portefeuille-analyse

Een duidelijke vastgoedstrategie die is afgestemd op de huidige en toekomstige exploitatie, is onmisbaar voor elke zorgorganisatie.

Bouw- en projectmanagement

Bij de begeleiding van nieuwe bouwprojecten staan efficiënt ingerichte processen, kostenverlaging en klanttevredenheid voorop.

Een greep uit onze projecten

Havenziekenhuis Rotterdam

Havenziekenhuis Rotterdam

Namens het Erasmus MC heeft CBRE eind 2018 het Havenziekenhuis verkocht. Na afronding van een uitgebreide optimalisatiestudie naar de mogelijkheden van het object is het object te koop aangeboden aan beleggers. Deze studie heeft zich tijdens de verkoop positief vertaald in de hoogte van de verkoopopbrengst.
Boveneind

Boveneind

CBRE heeft de uitgangspunten en wensen van de zorginstelling voor herontwikkeling verwerkt in een programma van eisen, vervolgens heeft CBRE de selectieprocedure begeleid waarin juiste samenwerkingspartner voor de herontwikkeling is geselecteerd. Op dit moment begeleidt CBRE de herontwikkeling. Het doel van deze opdracht is een toekomstbestendig gebouw te realiseren binnen de financiële kaders dat voldoet aan de wensen en eisen van de zorginstelling.
Wulperhorst Zeist

Wulperhorst Zeist

CBRE heeft ontwikkelaar Panta Rhei Healthcare begeleid bij het vinden van een passende zorgexploitant en de verkoop van landgoed De Wulperhorst. Op basis van een markt- en gebouwanalyse is het verhuurproces succesvol afgerond en vervolgens is de propositie te koop aangeboden aan beleggers. De gefundeerde studie en het vastleggen van de juiste huurder heeft zich tijdens de verkoop positief vertaald in de hoogte van de verkoopopbrengst.
Rijnhoven

Rijnhoven

Op basis van een uitgebreide marktanalyse is een woningbouwprogramma voor het terrein opgesteld. In de analyse is inzichtelijk gemaakt wat het verschil voor wat betreft investering en opbrengst is tussen huur- en koopwoningen. Met de rapportage is De Rijnhoven in staat een onderbouwd besluit te nemen over het al dan niet uitvoeren van de ontwikkeling.