Zorgvastgoed rapport 2019

De beleggingen in de zorgvastgoedmarkt blijven groeien en laten een stijging van 25% zien ten opzichte van H1 2018. CBRE verwacht dat deze trend doorzet. Om de huidige tekorten en wachtlijsten voor seniorenhuisvesting op te vangen zijn namelijk nog zo’n 1000 nieuwe zorglocaties nodig in Nederland.
CBRE Zorgvastgoed rapport H1 2019

Krijgt uw vastgoed de juiste zorg?

Het Nederlandse zorglandschap verandert snel. Als zorginstelling bent u nu zelf verantwoordelijk voor uw huisvestingskosten. Een gedegen vastgoedbeleid en een doordachte visie zijn daarom essentieel. Door onze kennis van zowel zorginstellingen als beleggers in zorgvastgoed te combineren, zorgen we dat u grip houdt op uw vastgoed

Transparant en integraal advies

Ons team hanteert een gestructureerd proces waarbij wij een grondige analyse maken van uw vraagstuk. We schakelen met onze regionale collega’s en weten exact welke wet- en regelgeving van invloed zijn op vastgoedtransacties. Onze processen zijn transparant, flexibel en altijd in samenwerking met u.

Onze diensten

Business case

Zorgvastgoed beter verhuurbaar of exploiteerbaar maken door gebouw, gebruiker, markt en financiën optimaal met elkaar te verbinden in één studie.

Marktonderzoek

Gedegen analyses van de zorgvastgoedmarkt ter ondersteuning van acquisities, investerings- of vastgoedstrategieën en haalbaarheidsonderzoeken

Financieringsbegeleiding

Wij arrangeren vastgoedfinancieringen voor alle segmenten van zorgvastgoed door de optimale (her)financiering te regelen en tijd te besparen.

Taxatie

Alle segmenten van zorgvastgoed, getaxeerd door een deskundig, betrouwbaar en gespecialiseerd team.

Verkoop- en verhuurbegeleiding

Volledige procesbegeleiding van verkoop en verhuur van zorggerelateerde objecten met sterke focus op resultaat.

Portefeuille-analyse

Een duidelijke vastgoedstrategie die is afgestemd op de huidige en toekomstige exploitatie, is onmisbaar voor elke zorgorganisatie.

Bouw- en projectmanagement

Bij de begeleiding van nieuwe bouwprojecten staan efficiënt ingerichte processen, kostenverlaging en klanttevredenheid voorop.

Onze projecten

Havenziekenhuis Rotterdam

Havenziekenhuis Rotterdam

Namens het Erasmus MC heeft CBRE eind 2018 het Havenziekenhuis verkocht. Na afronding van een uitgebreide optimalisatiestudie naar de mogelijkheden van het object is het object te koop aangeboden aan beleggers. Deze studie heeft zich tijdens de verkoop positief vertaald in de hoogte van de verkoopopbrengst.
Mirtehof en de bladerkroon

Mirtehof en de bladerkroon

CBRE heeft voorafgaand aan het verkoopproces inzichtelijk gemaakt dat er waarde optimalisatie mogelijk was door extra appartementen te creëren in het gebouw. Deze studie heeft zich tijdens de verkoop positief vertaald in de hoogte van de verkoopopbrengst.
Albert Schweitzer Ziekenhuis

Albert Schweitzer Ziekenhuis

In het kader van de verkoop heeft CBRE een markt- en gebouwanalyse gemaakt naar de (transformatie)mogelijkheden van de locatie. Deze gedegen voorbereiding heeft uiteindelijk geresulteerd in een zeer succesvolle verkoop met een verkoopopbrengst die ver boven de verwachting van het ziekenhuis lag. Tevens sloot de analyse goed aan bij de later ontwikkelde plannen van de gemeente.
Rijnhoven

Rijnhoven

Op basis van een uitgebreide marktanalyse is een woningbouwprogramma voor het terrein opgesteld. In de analyse is inzichtelijk gemaakt wat het verschil voor wat betreft investering en opbrengst is tussen huur- en koopwoningen. Met de rapportage is De Rijnhoven in staat een onderbouwd besluit te nemen over het al dan niet uitvoeren van de ontwikkeling.