Krijgt uw vastgoed de juiste zorg?

Het Nederlandse zorglandschap verandert snel. Als zorginstelling bent u nu zelf verantwoordelijk voor uw huisvestingskosten. Een gedegen vastgoedbeleid en een doordachte visie zijn daarom essentieel. Door onze kennis van zowel zorginstellingen als beleggers in zorgvastgoed te combineren, zorgen we dat u grip houdt op uw vastgoed

Transparant en integraal advies

Ons team hanteert een gestructureerd proces waarbij wij een grondige analyse maken van uw vraagstuk. We schakelen met onze regionale collega’s en weten exact welke wet- en regelgeving van invloed zijn op vastgoedtransacties. Onze processen zijn transparant, flexibel en altijd in samenwerking met u.

Onze zorgvastgoed diensten

 

Business case

Zorgvastgoed beter verhuurbaar of exploiteerbaar maken door gebouw, gebruiker, markt en financiën optimaal met elkaar te verbinden in één studie.

Marktonderzoek

Gedegen analyses van de zorgvastgoedmarkt ter ondersteuning van acquisities, investerings- of vastgoedstrategieën en haalbaarheidsonderzoeken

Financieringsbegeleiding

Wij arrangeren vastgoedfinancieringen voor alle segmenten van zorgvastgoed door de optimale (her)financiering te regelen en tijd te besparen.

Taxatie

Alle segmenten van zorgvastgoed, getaxeerd door een deskundig, betrouwbaar en gespecialiseerd team.

Verkoop- en verhuurbegeleiding

Volledige procesbegeleiding van verkoop en verhuur van zorggerelateerde objecten met sterke focus op resultaat.

Portefeuille-analyse

Een duidelijke vastgoedstrategie die is afgestemd op de huidige en toekomstige exploitatie, is onmisbaar voor elke zorgorganisatie.

Bouw- en projectmanagement

Bij de begeleiding van nieuwe bouwprojecten staan efficiënt ingerichte processen, kostenverlaging en klanttevredenheid voorop.

Ons Zorgvastgoed team

Heb jij een vraagstuk of wil je meer informatie, neem dan contact op met een van onze professionals via onderstaande button.

Een greep uit onze projecten

Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen

Zorginstelling Ipse de Bruggen heeft een groot terrein in Zwammerdam in eigendom. In overleg met CBRE is besloten om een deel van het terrein te herontwikkelen. Samen met de gemeente en omwonenden is een nota van uitgangspunten opgesteld. Een herontwikkeling van dit deel van het terrein naar woningen is het eindresultaat. Een win-win voor alle betrokken partijen. Zo kan de lang gekoesterde wens van een betere aansluiting tussen het terrein en het dorp gerealiseerd worden. CBRE kan nu met een gedragen plan het terrein voor Ipse de Bruggen in de markt zetten.
Havenziekenhuis Rotterdam

Havenziekenhuis Rotterdam

Namens het Erasmus MC heeft CBRE eind 2018 het Havenziekenhuis verkocht. Na afronding van een uitgebreide optimalisatiestudie naar de mogelijkheden van het object is het object te koop aangeboden aan beleggers. Deze studie heeft zich tijdens de verkoop positief vertaald in de hoogte van de verkoopopbrengst.
Boveneind

Boveneind

CBRE heeft de uitgangspunten en wensen van de zorginstelling voor herontwikkeling verwerkt in een programma van eisen, vervolgens heeft CBRE de selectieprocedure begeleid waarin juiste samenwerkingspartner voor de herontwikkeling is geselecteerd. Op dit moment begeleidt CBRE de herontwikkeling. Het doel van deze opdracht is een toekomstbestendig gebouw te realiseren binnen de financiële kaders dat voldoet aan de wensen en eisen van de zorginstelling.