At the heart of the hospitality business

 
Het hotelbezoek in Nederland neemt de laatste jaren toe, zowel van toeristen als zakelijke bezoekers. Dit zorgt ervoor dat de aandacht van buitenlandse hotelketens en beleggers in hotelvastgoed toeneemt. Ons internationale Hotel Investment Team begeleidt u in deze veelomvattende, complexe materie en geeft u inzicht in de hotel business, de spelers en de trends om op in te spelen.

Van strategische positionering tot dagelijkse begeleiding van een hotel in ontwikkeling

 
We bieden inzicht in belangen en doelstellingen van alle betrokken partijen. We werken hierbij samen met de hoteleigenaar en zijn concept, de operator, de ontwikkelaar, gemeenten en financiers. Deze kennis vertalen wij naar de juiste contractvormen en succesvolle bedrijfsvoering van een hotel.

Een efficiënt proces voor het financieren van hotels

 
Wij gaan op zoek naar de beste financieringscondities voor uw hotel en kijken daarbij niet alleen naar het financieringsvoorstel. Wij hechten veel waarde aan een goed taxatierapport, waar bijvoorbeeld wordt gekeken naar de kwaliteit van de hoteloperator, die bepalend is voor de bestendigheid van de huurstroom en capex. Ook maakt een goede analyse van de reviews een kredietaanvraag compleet. Maak kennis met onze specialisten op het gebied van financieringsadvies, taxaties en transacties van hotelvastgoed.

 

Onze diensten

Integraal advies bij de uitbreiding van uw vastgoedportefeuille in lijn met uw beleggingsstrategie en proactieve begeleiding van het aankoopproces.                     
Wij arrangeren vastgoedfinancieringen voor ieder commercieel vastgoed, van kantoren, industrieën logistiek, winkelpanden, woningen tot hotels. Regelen de juiste (her)financiering en besparen u tijd.
Volledig en snel inzicht in de financiële aspecten, verhuurbaarheid en waardeontwikkeling van nieuw te verwerven of te herontwikkelen vastgoed.
Hoogwaardige kennis van gebouw en techniek, toegepast door pragmatische adviseurs, gericht op de waarde van de belegging.                                                                  
Uw vastgoed beter verhuurbaar maken: een ontwikkelplan met technische, bouwkundige, financiële én commerciële onderbouwing.
Deskundige advisering voor de eindgebruiker én de belegger, gefocust op het beste transactieresultaat en een solide, toekomstige samenwerking voor beide partijen.     
Commercieel vastgoed in alle vastgoedsectoren, inclusief wooncomplexen, getaxeerd door een deskundig, betrouwbaar en gespecialiseerd team.
Beoordeling en analyse van uw vastgoed op technisch, milieukundig, commercieel en juridisch gebied voor uw aan- of verkooptransactie.
Uw vastgoedbelegging verkopen tegen de beste voorwaarden en condities.