• Meerwaarde voor uw bedrijfsvoering
  • Kritische blik op uw huurovereenkomst
  • Optimaal evenwicht tussen uw rechten en plichten

Meerwaarde voor uw bedrijfsvoering

 
Uw wensen en eisen zijn de uitgangspunten voor het vinden van huisvesting die bij uw organisatie past. Om hier inzicht in te krijgen, onderzoeken wij uw werkprocessen grondig en voeren aanvullende onderzoeken uit zoals een postcodeonderzoek, bezettingsgraadmetingen of workshops. Aan de hand van het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen stellen wij voor u een shortlist samen. Samen met u maken we een financiële en functionele vergelijking van de gebouwen op deze lijst en geven wij u een integraal onderbouwd advies. Zodat u de juiste beslissing kunt nemen.

Kritische blik op uw huurovereenkomst

 
Een kritische blik op uw huidige condities geeft altijd input voor verbetering. Met een quickscan van uw huidige huurcontract heeft u snel en concreet inzicht in de flexibiliteit van uw huidige contract en de mogelijkheden voor verbetering. Twijfelt u of uw huisvesting nog bij u past? Onze Stay Vs Go Analyse biedt u een heldere vergelijking van uw huidige situatie met eventuele alternatieven in de markt.

Optimaal evenwicht tussen uw rechten en plichten

 
Huurovereenkomsten die gebaseerd zijn op standaardbepalingen (ROZ) bieden vooral zekerheid aan de verhuurder, maar wij kijken juist naar uw situatie en doelstellingen. Wij onderzoeken hoe we huurcondities anders kunnen laten invullen voor een betere aansluiting op uw bedrijfsdoelstellingen. Het resultaat is een huurcontract waarin alle financiële en niet-financiële condities helder verwoord zijn. Zodat u altijd weet waar u aan toe bent.

Expertise in uw sector en actuele trends

Kantoren

Retail

Logistiek

Interessant voor u?

Xerox

Xerox

Multidisciplinaire aanpak bij heronderhandelingen huurcontracten
Spencer Stuart

Spencer Stuart

Een vertaling van Amerikaans design naar Nederlandse standaarden

Verhuizen of blijven?

Slechts 1 op de 10 bedrijven verhuist na aflopen huurovereenkomst.

Trends in de kantorenmarkt

Wouter Oosting (Senior Director Workplace Strategies & Design) over gezondheid, flexibiliteit en Hospitality.