Spacesizing: zoeken naar de ideale mix

Spacesizing: zoeken naar de ideale mix

Lege werkvloeren, daar moet je iets mee. Alléén besparen op werkplekken is zeker een oplossing, maar ook riskant. Lees daarom eerst waar je rekening moet houden bij een hybride werkplekstrategie.

Inventarisatie

 

Stap één is het maken van een inventarisatie, bijvoorbeeld aan de hand van een Creative Camp. Samen bepalen we wat er in jullie organisatie speelt en waar behoeftes liggen. Wat gebeurt er in de markt? Wat willen klanten en bezoekers? Wat betekent ‘fijn werken’ voor jullie? En wat zijn de toekomstplannen? We duiken in de cijfers en gaan eventueel in gesprek met medewerkers. Op basis van al deze informatie schetsen we de ideale toekomstige werkomgeving. Het werkplekconcept dat daaruit ontstaat vormt de blauwdruk voor een nieuwe huisvestingsvisie of zelfs een nieuw interieurontwerp.
Visie

 

Zodra er een visie ligt, helpen we natuurlijk graag bij het realiseren van de plannen. Denk hierbij aan het ontwerp van een passend interieur en de realisatie ervan. Natuurlijk op tijd en binnen budget. Uiteraard vertellen we medewerkers en bezoekers alles over het hoe en waarom van de veranderingen, zodat zij straks als alles af is net zo enthousiast zijn over het nieuwe jasje als de bedenkers van het plan.


 

OplossingenZodra plannen vorm krijgen, wordt het tijd om deze ook te realiseren. Samen kunnen we kijken naar onderstaande oplossingen. Als je wilt blijven we betrokken totdat je helemaal tevreden bent.

 


De gezondheid van jouw medewerkers in het gebouw

 

Een interieur dat past bij jullie imago, visie en identiteit

Het plan: tijd en budget Jouw medewerkers en bezoekers enthousiast maken 

Een eventuele verhuizing uit handen nemen