• Diagnostische tool voor verder onderzoek
  • Factoren die de gezondheid en het welzijn van de werknemers beïnvloeden
  • Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

Diagnostische tool voor verder onderzoek

 
Healthy Offices QuickScan is een diagnostische tool ontwikkeld door CBRE. Het doel is te evalueren hoe goed een bestaande werkplek gezondheid en welzijn ondersteunt. Het brengt de huidige sterktes en kansen in kaart voor de toekomstige uitvoering van strategieën ter bevordering van gezondheid, welzijn en productiviteit.

Deze baseline-studie vormt de basis voor het meten van het effect van veranderingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Daarnaast draagt het bij aan het algemene onderzoek naar dit actuele onderwerp.  

Factoren die de gezondheid en het welzijn van de werknemers beïnvloeden

 
Er zijn twee belangrijke componenten voor het creëren van een gezondere werkomgeving. De kwaliteit van de fysieke omgeving en de mate waarin medewerkers worden gestimuleerd om gezondere keuzes te maken.

Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek

 
QuickScan is gebaseerd op de bevindingen van CBRE's Healthy Offices Research, een wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen gezondheid en welzijn en een verbeterde productiviteit. Bezoek onze Healthy Offices Research website voor meer informatie over het omvangrijke onderzoek naar dit actuele onderwerp.

Healthy Offices QuickScan

Benieuwd hoe uw kantoor welzijn, gezondheid, én prestatievermogen van medewerkers ondersteunt?