Dankzij corona raken verschillende werktrends in een stroomversnelling. Kantoren zullen dan ook blijvend een andere inrichting en functie krijgen.
  • Kantoorconcept op maat
  • Innovatieve aanpak
  • Betrokken medewerkers
  • Roadmap for change

Kantoorconcept op maat

 
Door de juiste vragen te stellen aan uw teams en uw strategische doelstellingen te doorgronden, maken wij samen met u de vertaalslag naar een Programma van Eisen voor de optimale werkomgeving. We gaan met uw medewerkers in gesprek in interactieve workshops en voeren bezettingsgraadmetingen uit om een objectief beeld van het gebruik van uw werkomgeving te verkrijgen. Referentiebezoeken helpen u daarnaast bij het bepalen van uw ambitieniveau en u ziet hoe het in de praktijk echt werkt.

Innovatieve aanpak

 
Onze aanpak is niet experimenteel, maar uiteraard volgen we relevante trends op de voet. De laatste innovatie op het gebied van kantoorconcepten is onze Healthy Offices advisering. Wetenschappelijk onderbouwde oplossingen voor een gezonde werkomgeving waarin medewerkers meetbaar effectiever zijn, comfortabel werken en goed in hun vel zitten. Met onze unieke Healthy Offices Quickscan meten wij welke elementen positief zijn voor de gezondheid en het prestatievermogen van uw medewerkers.

Betrokken medewerkers

 
Veranderen gaat niet zonder slag of stoot. Het is daarom essentieel om, al voor de daadwerkelijke realisatie, uw medewerkers bij uw ambities en ideeën te betrekken. Onze verandermanager helpt u daarbij en vervult in de projectgroep de rol van intermediair tussen uw organisatie en de andere disciplines in de projectgroep. Wij kunnen voor u een communicatieplan, inclusief de uitwerkingen en de ontwikkeling van communicatiemiddelen verzorgen.

Roadmap for change

 
Verandermanagement in een helder proces, vanaf de eerste ideeën tot na de ingebruikname van het nieuwe kantoorconcept. Een soepele en succesvolle implementatie van een nieuwe werkplekstrategie is de combinatie van de inzichten uit uw organisatie en onze kennis en ervaring. Onze gevarieerde aanpak staat garant voor een helder beeld van de wensen en eisen uit de organisatie. We gebruiken hiervoor praktische middelen die uiteenlopen van workshops en bijeenkomsten in kleiner of groter verband tot online enquêtes en werkplekwijzers

Expertise in uw sector en actuele trends

Kantoren

Healthy Offices

Interessant voor u?

Spencer Stuart

Spencer Stuart

Een vertaling van Amerikaans design naar Nederlandse standaarden

Healthy Offices

De nieuwste innovatie op het gebied van werkplekconcepten.

Trends in de kantorenmarkt

Wouter Oosting (Senior Director Workplace Strategies & Design) over gezondheid, flexibiliteit en Hospitality.