Kapitaal vrijmaken voor uw core business

 
Bent u eigenaar-gebruiker van vastgoed en overweegt u om te verkopen? Onze consultants kunnen u een volledig beeld geven van de opties voor een goede verkoop en welke beleggers interesse voor uw gebouw kunnen hebben. Of het nu gaat om kantoor-, winkel- of logistiek vastgoed. Daarnaast adviseren wij u over de optimale insteek voor de huurovereenkomst en hoe u eventueel het gebruik van het gebouw wilt wijzigen. Wellicht wilt u minder ruimte huren of het object renoveren? Met onze begeleiding komen alle aspecten aan bod en bent u verzekerd van een solide transactie en kapitaal dat vrijkomt voor uw business.

Inzicht in beleggingswaarde

 
Bent u als belegger op zoek naar kwalitatief goed vastgoed op een aantrekkelijke locatie met de zekerheid van een huurder die zich voor lange tijd aan het object wil verbinden? Dan kan een sale & leasebackconstructie voor u zeer interessant zijn. Wij adviseren in het gehele traject. Enerzijds over de koopprijs, onderhoudsconditie, de rendementen en de verkoopbaarheid van het gebouw. Anderzijds over het profiel van de huurder en marktconforme huurcondities. Onze aanpak van het gehele traject is zorgvuldig en erop gericht dat de oplossingen voor beide partijen optimaal zijn.

Integrale expertise voor de beste uitkomsten

 
Een sale & leasebackconstructie kent veel kansen, maar er zitten ook risico’s aan. Hoewel wij in een transactie slechts één van de partijen vertegenwoordigen, worden bij CBRE alle aspecten vanuit beide perspectieven belicht. Dit leidt tot een goed onderbouwde oplossing waar beide partijen tevreden over zijn. Dit is belangrijk, omdat u na de transactie een langjarige relatie met elkaar heeft, als belegger en gebruiker van het gebouw. De onderbouwing leveren wij door diverse CBRE-specialisten bij het proces te betrekken. Specialisten op het gebied van vastgoedbeleggingen, financiering en beheer. En experts die adviseren over het optimale gebruik van gehuurde ruimte en de daarbij horende huurcondities.

  • Volledig onderbouwde business case voor eigenaar-gebruiker of belegger, inclusief financiële, fiscale, juridische impact enerzijds en bouwkundige, technische en ruimtelijke gebruiksaspecten anderzijds.
  • Advisering en begeleiding gedurende iedere fase van het traject, van strategie en planvorming tot opstellen van het volledige bouwkundige, juridische en financiële dossier
  • Huurovereenkomst, passend bij de organisatiedoelstellingen van de huurder, met een duidelijke toewijzing van onderhoudskosten voor huurder c.q. toekomstige eigenaar (service level agreement)
  • (Ver)koopdocumenten (gebouwdocumentatie c.q. marketingmaterialen, voorlopige en definitieve overeenkomsten, due diligence traject, e.d.)

Expertise in uw sector en actuele trends

Retail

Kantoren

Woningen

Hotels

Logistiek

Zorg