Leningbeheer met maximaal rendement. Het beheer van uw leningen met commercieel onroerend goed als onderpand is een data-intensief en complex administratief proces. Wij kunnen het volledige leningbeheer op ons nemen; van administratief management en heronderhandeling van leningen tot bijzonder beheer en uitwinning van zekerheden. U kunt rekenen op een efficiënt, transparant en consistent beheer, waarbij wij ons richten op het behalen van het maximale rendement.

Strategische overwegingen bij vastgoedfinanciering. Leningen zijn een succesvolle belegging als ze naadloos zijn afgestemd op het onderliggende vastgoed. Onze diepgaande kennis van de vastgoedmarkt en onze brede ervaring in verkoop, verhuur, beheer, taxatie en research in commercieel vastgoed gebruiken wij om financieringen beter vorm te geven. Samen met u ontwikkelen wij oplossingen voor een optimale performance van uw leningenportefeuille. Met beter zicht op risico’s en kosten en de focus op het maximale resultaat.

Internationale standaarden. Ons internationale team opereert in alle belangrijke Europese markten en werkt wereldwijd samen met vastgoedfinanciers. Onze internationale ervaring voegen we samen met onze kennis van de Nederlandse markt. Wij zorgen ervoor dat uw leningen solide zijn opgebouwd en aan internationale standaarden voldoen. Daarmee heeft u meer kansen om uw business verder te ontwikkelen.

  • Cash Management: factureren, innen en indien noodzakelijk uitsturen en managen van betalingsherinneringen betreffende betalingen onder de leningen.
  • Lender Advisory: strategisch en praktisch advies voor financiers bij het aangaan en beheren van leningen. Ad hoc advies hoe om te gaan met Bijzonder Beheersituaties.
  • Facility en Security Agent: onafhankelijke uitvoering van het leningbeheer om meer transparantie te creëren door het administratieve beheer van de portefeuille juridisch te scheiden van de belangen van de financier.
  • Loan Work Outs: hands-on begeleiding van uitonderhandeling en doorvoeren van wijzigingen in leningen als de debiteur de contractuele afspraken niet kan nakomen.

  • Loan Valuations: voor beleggers en toezichthouders geven we een onafhankelijke waardering van de lening af (debiteuren, zekerheidsrisico, prijs, structuur).
  • Special Servicing: juridisch, strategisch en operationeel advies en beheer als sturingsmiddel om de debiteur ook in de toekomst aan de betalingsverplichting te laten voldoen.
  • Loan Due Dilligence: rapportage van essentiële aspecten van een lening als voorbereiding op formele besluitvorming, zoals aan- of verkoop van de leningen of interne/externe rapportage.