Transparant, voorspelbaar verkoopproces. Voor het verkopen van vastgoedleningen hanteren wij een gestructureerd proces waarin iedere stap zorgvuldig is voorbereid. Met jarenlange ervaring in de internationale markt van vastgoed en financiering analyseren wij de mogelijkheden en werken het proces in detail uit. Vanuit een weloverwogen verkoopstrategie voeren wij alle voor de transactie benodigde stappen uit, inclusief het verzamelen en produceren van formele documenten en de begeleiding van alle partijen tot en met de transactie. Een voorspelbaar proces met een haalbaar resultaat. 

Vastgoedfinanciering als specialisme. Vastgoedfinanciering is een aantrekkelijk product als het naadloos aansluit bij het onderliggende vastgoed. Door onze brede vastgoedkennis, de expertise van CBRE in het waarderen van vastgoed en specialistische kennis van vastgoedfinanciering kunnen wij de waarde van uw lening goed vaststellen. Dit is nodig om de optimale verkoopprijs te bepalen en de juiste verkoopstrategie te volgen, passend bij de aard van de te verkopen lening.

  • Vastgoed- en leningwaardering
  • Informatiememorandum
  • Dataroom
  • Sale Purchase Agreement
  • Sales Strategy