Kapitaal aantrekken of liquide makenEr zijn diverse redenen waarom uw organisatie wil beschikken over meer kapitaal of waarom het vermogen in uw organisatie anders moet worden gestructureerd. Juist wanneer u verwacht dat dit geen eenvoudige opgave is. Ons Corporate Finance team is gespecialiseerd in deze vraagstukken. Zij geven u inzicht in alle opties en werken samen met u een haalbare strategie en goed gepland uitvoeringstraject uit. Daarbij spelen veel factoren een rol. Bijvoorbeeld de kwaliteit van het onderliggende vastgoed, de wijze van kapitalisering van uw portefeuille of wellicht de (her)inrichting van het management platform. Alle factoren zijn van belang om het door u gewenste kapitaal daadwerkelijk in uw organisatie onder te brengen.

Unieke, onderscheidende combinatie

 
CBRE biedt u een effectieve combinatie van financiële specialisten met grote kennis en ervaring in vastgoed en corporate finance. Een unieke mix die beter onderbouwde en integrale adviezen oplevert en een eenzijdige benadering van uw vraag voorkomt. Wij ontwikkelen op een efficiënte wijze een strategie die van uw fonds een aantrekkelijke belegging maakt voor de investeerders die u op het netvlies heeft.

Maximale expertise

 
CBRE werkt voor onder andere institutionele en private beleggers, vastgoedvermogensbeheerders, financiers en beleggers in leningen. U profiteert maximaal van onze kennis van indirecte vastgoedfondsen, joint ventures en club deals. Voor (fonds)managers bieden we de juiste ondersteuning bij het (her)structureren, (her)positioneren en promoten van beleggingsproposities. Zo versterkt u de positionering van uw portefeuille en helpen wij u net die stap verder om uw doelstellingen te realiseren.

  • Structureren van fondsen en joint ventures
  • Liquide maken van kapitaal opgesloten in bestaande beleggingen
  • Strategie bij fusies en overnames

  • Herstructureren van historische afspraken
  • Aantrekken van nieuw kapitaal of vreemd vermogen
  • Aankoopadvisering en due diligence
  • Herpositionering van uw platform of fondsen
  • Fair value waardering van indirecte investeringen of ondernemingen