Interessant voor u?

Lange Marktstraat 24-26

Door integrale benadering en out-of-the-box oplossing langjarig verhuurd
Maison de Bonneterie

Maison de Bonneterie

Nieuwe allure voor monumentale panden in Amsterdam en Den Haag.

The Garden

Boegbeeld van duurzaamheid door optimale integrale dienstverlening.

Rendement centraal


Voor een goed rendement op vastgoed spelen bouwkundige en technische aspecten een belangrijke rol. Onze advisering hierin is van betrouwbare, onafhankelijke kwaliteit. Tegelijkertijd plaatsen wij deze altijd in het strategische kader van rendement en waarde van het gebouw. Ze wegen in grote mate mee in besluitvorming voor (ver)kooptransacties, (onderhouds-)bepalingen in huurovereenkomsten, verduurzaming en verbetering van functionaliteit van onroerend goed.

Snel en goed onderbouwd advies

 
 Ons grote team van bouwkundig en technisch specialisten maakt het mogelijk om in zeer korte tijd een goed uitvoerbaar advies op iedere technische vraag te formuleren. Inclusief een haalbare tijdsinschatting en bijbehorend budget. Of het nu gaat om het oplossen van storingen of gebreken, het in gebruik nemen of verlaten van gebouwen, het uitwerken van uitbreidingsplannen of het bepalen van de herbouwwaarde.

Uitvoering onder eigen supervisie

 
Een geadviseerde oplossing is zo goed als de concrete uitvoering. Om die reden zijn vanaf advies tot aan oplevering van het werk dezelfde teamleden aan het werk voor uw project. Efficiënt, geen informatieverlies, kwalitatief sterk.

  • Bouwkundig en technisch advies
  • Kosten- en investeringsraming
  • Herbouwwaardeberekening
  • Service Level Agreements en demarkering kosten huurder versus eigenaar
  • NEN-metingen


Expertise in uw sector en actuele trends

Logistiek

Retail

Kantoren