Sterke regie in iedere faseOm renovaties of herontwikkelingen goed te laten slagen is een ervaren team nodig van projectmanagers en directievoerders die iedere fase tot in detail regisseren. Die zorgvuldig alle stakeholders in het proces begeleiden en niets aan het toeval overlaten. Maximale ontzorging waardoor u zich kunt (blijven) focussen op uw kerntaken.

Alle expertise binnen handbereik

 
Onze integrale visie op projecten zetten wij door in de uitvoeringsfase van uw project. Alle bouwkundige en technische expertise is in ons team vertegenwoordigd. Of kan snel worden geïntroduceerd waarbij de overdracht van kennis en informatie snel en efficiënt plaatsvindt. Wij verzorgen de aanvraag van vergunningen, dragen zorg voor aanbesteding en contractering van aannemers en managen de bouwbudgetten. En dat alles volgens de uitgangspunten van tijd, geld en kwaliteit.

Transparant in procesvoering en managementinformatie

 
Bent u als asset manager nauw betrokken bij de uitvoering van de bouw, of bent u juist gewend aan rapportages op strategisch niveau? In beide gevallen zorgen wij dat u de informatie krijgt waar u behoefte aan heeft. En de informatie die nodig is voor uw besluitvorming, uiteraard compleet met gedegen onderbouwing.

  • Uitwerken renovatie- en herontwikkelplan
  • Managen van het ontwerpproces
  • Begeleiding vergunningentraject, inclusief herbestemming
  • Aanbesteding en contractering aannemers
  • Managen van het uitvoeringsproces

Interessant voor u?

Bezuidenhoutseweg 105

Transformatie van gedateerd naar eigentijds duurzaam kantoorgebouw
Maison de Bonneterie

Maison de Bonneterie

Nieuwe allure voor monumentale panden in Amsterdam en Den Haag.

Haagse Poort

Herontwikkeling en herpositionering van iconisch gebouw.

Delftse Poort

Renovatie van een ‘landmark’ in het Rotterdamse straatbeeld.
Adam Smith

Adam Smith

Nieuwe impuls om het voor nieuwe huurders weer aantrekkelijk te maken.