Snel inzicht op waardeontwikkeling


Is een nieuw te verwerven gebouw goed verhuurbaar? Zijn investeringen nodig en haalbaar om de waarde te beïnvloeden? Als belegger van vastgoed heeft u een goed onderbouwd inzicht nodig in de potentiële waarde van een nieuwe investering en de benodigde financiële middelen voor nu en in de toekomst. Een uitgebreid advies in een kort tijdsbestek geeft een heldere visie over beleggingsmogelijkheden van het vastgoed, zoals huurinkomsten, waardeontwikkeling, beoordeling van risico’s en investeringen voor renovatie en onderhoud.

Rapportages met de kwaliteit van een taxatie

 
Onze rapportages - met alle waardebepalende kenmerken en gedegen onderbouwing door vergelijkbare markttransacties - helpen u bij de keuzes die u wilt maken. Met onze jarenlange ervaring in de taxatie van een veelheid aan objecten, kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de formulering en/of beoordeling van een portefeuillestrategie. Inzichten die interessant zijn voor banken, vastgoedfondsen, institutionele beleggers, multinationals en private/publieke opdrachtgevers. 

Integrale aanpak

 
Onze adviseurs zijn specialisten in de (internationale) beleggingsmarkt en stellen voor uw adviesopdracht een CBRE-team samen dat met een integrale blik naar uw beleggingspropositie kijkt. Specialisten met een achtergrond in beleggingstransacties, maar ook technisch/bouwkundige experts en kostendeskundigen met kennis over renovatie en verduurzaming van gebouwen. Aspecten van vastgoedbeheer worden eveneens meegenomen voor een blik op benodigd onderhoud en daarmee gepaard gaande investeringsbudgetten. Met ons integrale advies weet u of uw plannen voor aankoop of herontwikkeling tot een waardevol beleggingsobject leiden.

  • Waardebepaling door gecertificeerde taxateurs
  • Financieel inzicht in de waardeontwikkeling van ieder type commercieel vastgoed: van woningcomplexen, kantoren, winkelcentra, logistieke objecten, hotels, zorgvastgoed tot grond
  • Gedetailleerde opgave van huidige en toekomstige CAPEX, gebaseerd op integrale beoordeling van de onderhouds- of renovatieplannen
  • Visie op verhuurbaarheid en verkoopbaarheid van vastgoed, rekening houdend met kansen en risico's

Real Estate Market Outlook 2021

The uneven road to recovery

Het begrip marktwaarde

Houdt het begrip marktwaarde genoeg rekening met de langetermijnwaarde van vastgoed?