Voorwaarden & Condities

Aanbesteding van leveranciers

Bij CBRE vinden we het belangrijk dat onze eigen kwaliteit van dienstverlening ook doorklinkt in de kwaliteit van werken van onze leveranciers. Internationaal hebben wij een programma opgezet waarin wij leveranciers selecteren en trainen, zodat ze aan vastgestelde kwaliteitscriteria voldoen. Dit programma vindt gestaag haar weg naar alle vestigingen van CBRE wereldwijd.

Voor meer informatie over ons Supplier Diversity Program klikt u hier.

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden van CBRE zijn van toepassing op alle opdrachten en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen CBRE en cliënten.

Algemene inkoopvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, maken deel uit van alle overeenkomsten tussen CBRE als opdrachtgever en Opdrachtnemers en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts-) handelingen van CBRE en de Opdrachtnemer.

Algemene voorwaarden Technische Installaties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten tussen gebouweigenaren en de bij het beheer van vastgoed betrokken leveranciers voor technische installaties.

Algemene voorwaarden Uitvoering van Werken

Deze voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten tussen gebouweigenaren en de bij het beheer van vastgoed betrokken leveranciers.

Gedragscode voor leveranciers

Deze gedragscode beschrijft de fundamentele ethische en zakelijke gedragsregels van CBRE voor zijn leveranciers.

Vulnerability disclosure

De informatie over de openbaarmaking van kwetsbaarheden is bedoeld voor beveiligingsonderzoekers die geïnteresseerd zijn in het op verantwoorde wijze melden van beveiligingsproblemen aan het CBRE-beveiligingsteam.